Kundo

Personuppgifter och dataskydd

Uppdaterad

Vi får många frågor kopplade till personuppgifter och dataskydd, både om Kundos roll, hur vi arbetar och om vi följer gällande lagstiftning.

Vilken roll har Kundo?

Ni som kund är är i personuppgiftslagens bemärkelse personuppgiftsansvariga (PuA) och har både ansvaret för och kontroll över den information som sparas i vårt system. Kundo agerar som personuppgiftsbiträde (PuB) och i den rollen är vår uppgift att hantera personuppgifter på det sätt som ni och lagen kräver. Rent juridiskt kan ni alltså ur detta perspektiv betrakta Kundo som ett av era egna system.

Följer Kundo personuppgiftslagen (PUL)?

Ja, Kundos verksamhet uppfyller alla krav i personuppgiftslagen. 

Ska vi teckna ett personuppgiftsbiträdesavtal med Kundo?

Ja, när ni blir kund hos oss tecknar ni alltid ett personuppgiftsbiträdesavtal (PuB-avtal) som definierar vårt ansvar enligt PUL. 

Kundo har ett standardavtal som reglerar ansvaret mellan er som kund och oss, men om ni har ett eget PuB-avtal ni vill använda för vi gärna en diskussion om det. I och med att vi är en molnleverantör ställs dock vissa krav på oss som kan behöva regleras i PuB-avtalet.  Din kontaktperson hos oss hjälper gärna till vid frågor om detta! Du kan också alltid maila till support@kundo.se om du vill få kontakt med oss i dessa frågor.

Vem äger informationen på Kundo?

Ni som kund äger alltid informationen på Kundo. Kundo har inte rätt att använda informationen på något annat sätt än vad som anges i vårt avtal. 

Var lagrar Kundo data och personuppgifter?

Kundo lagrar personuppgifter (och all annan data) inom EU eller hos aktörer anslutna till Privacy Shield.

Vilka personuppgifter lagrar Kundo?

Beroende på vilken produkt från Kundo ni använder så lagrar Kundo normalt dessa uppgifter:

  • Namn
  • E-post
  • IP-adress (i förekommande fall)

Utöver detta kan det finnas ostrukturerade personuppgifter, såsom telefonnummer, postadress eller liknande, som era kunder/användare har uppgett i löptext i mail/foruminlägg/chatt/knowledge osv eller som matats in av era egna redaktörer.

Om ni har anpassade fält som låter era kunder ange exempelvis kundnummer eller liknande lagrar Kundo även dessa uppgifter.

Vilka underbiträden använder Kundo?

Vi har en uppdaterad lista på vilka underbiträden Kundo arbetar med på denna sida.

Som kund har ni inte möjlighet att explicit godkänna eller neka enskilda underbiträden. Vi väljer våra underbiträden med omsorg och samarbetar enbart med duktiga och seriösa aktörer. Skulle ni trots detta inte samtycka med våra val av underbiträden har ni rätt att avsluta ert konto hos Kundo. Mer information om detta förfarande finns i ert avtal.

Hur arbetar Kundo med GDPR?

Läs artikeln om hur vi på Kundo arbetar med GDPR.

Vilka säkerhetsåtgärder vidtar Kundo för att skydda personuppgifter?

Du kan läsa mer om Kundos övergripande arbete med informationssäkerhet i våra tjänster på denna sida.

Har du frågor? 

Kontakta Björn Lilja på e-post bjorn@kundo.se eller telefon 0733 952 954.