Kundo

Underbiträden

Uppdaterad

När underbiträden läggs till eller tas bort av Kundo uppdateras nedanstående tabell. I enlighet med avtalet informeras alla kunder också skriftligen via e-post när denna tabell uppdateras.

För ytterligare detaljer om underbiträden, se bilagan "Specifikation över behandlingen av personuppgifter" i avtalet.

NamnPlats för behandling*Syfte
Amazon Web Services
EU/IrlandHuvudsaklig driftsmiljö
Mailgun Technologies, Inc.
EU/Irland
Skicka e-post
84codes AB (CloudAMQP)
EU/Irland
Drift/köhantering
Pusher LimitedEU/IrlandDrift/köhantering, Kundo Chat
New RelicEU/IrlandDrift/bevakning


* Behandling = Varje åtgärd vidtas i fråga om personuppgifter, till exempel lagring, insamling, registrering, organisering, bearbetning, ändring eller utlämnande genom översändande.