Kundo

Tillgänglighet för Kundos redaktörsgränssnitt

Uppdaterad

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda Kundos redaktörsgränssnitt. Denna guide beskriver hur redaktörsgränssnittet uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är redaktörsgränssnittet?

Vi är medvetna om att redaktörsgränssnitt inte är helt tillgängligt. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av redaktörsgränssnittet?

Vi strävar hela tiden efter att förbättra redaktörsgränssnittets tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att Kundos redaktörsgränssnitt inte uppfyller lagens krav, maila vår support så att vi får veta att problemet finns.

Vi har viss tid avsatt per halvår för att jobba med tillgängligheten, och använder den för att löpande beta av de brister vi känner till.

Teknisk information om redaktörsgränssnittets tillgänglighet

Kundos redaktörsgränssnitt är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Problem vid användning utan synförmåga

  • Vissa innehållsbärande ikoner och diagram kan sakna textalternativ.

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka

  • Tabb-ordningen är inte konsekvent i sidhuvudet.

  • Diagram i statistiken saknar stöd för navigering med tangentbord.

Hur vi testat

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Kundos redaktörsgränssnitt.

Senaste bedömningen gjordes när denna guide senast uppdaterades.

warning Created with Sketch.