Kundo

Registerutdrag eller radering av data på begäran av kund (Data takeout)

Uppdaterad

Era kunder har enligt GDPR rätt att begära att deras personuppgifter raderas ur era system. De kan också begära registerutdrag/export av sina uppgifter. Eftersom Kundo är ett personuppgiftsbiträde till er så berör dessa förfrågningar även ert konto på Kundo och de personuppgifter vi lagrar för er räkning.

För att radera data för för en kunds räkning gör ni så här:

 1. Ni behöver bekräfta att personen är den de utger sig för att vara. Det gör ni genom att exempelvis ringa upp personen eller bekräfta att begäran kommer från rätt e-postadress. Att bekräfta detta på ett tillräckligt sätt är ert ansvar!
 2. Skicka ett e-postmeddelande till support@kundo.se. Personen som skickar begäran från er behöver vara redaktör i den kanal (forum/mail/chatt osv) som ni önskar radera data ifrån. Ert e-postmeddelande behöver innehålla:
  • Information om vilken persons (e-postadress) data som ska raderas
  • Information om att ni bekräftat personens identitet genom texten "Vi har bekräftat personen/personernas identitet."
  • Ett uttryckligt önskemål att alla [Mail/Foruminlägg/Chattar] som personen skrivit till er ska raderas.
 3. Vi svarar inom kort med en bekräftelse

OBS! Hanteringen av personuppgifter i Kundo Social skiljer sig från övriga moduler. Läs mer om hantering av personuppgifter i Kundo Social här.

För att begära registerutdrag/export för en kunds räkning gör ni så här:

 1. Ni behöver bekräfta att personen är den de utger sig för att vara. Det gör ni genom att exempelvis ringa upp personen eller bekräfta att begäran kommer från rätt e-postadress. Att bekräfta detta på ett tillräckligt sätt är ert ansvar!
 2. Skicka ett e-postmeddelande till support@kundo.se. Personen som skickar begäran från er behöver vara redaktör i den kanal (forum/mail/chatt osv) som ni önskar exportera data ifrån. Ert e-postmeddelande behöver innehålla:
  • Information om vilken person (e-postadress) exporten avser
  • Information om att ni bekräftat personens identitet genom texten "Vi har bekräftat personen/personernas identitet."
  • Ett uttryckligt önskemål att alla mail/foruminlägg/chattar som personen skrivit till er ska exporteras.
 3. Vi svarar inom kort med en bekräftelse och bifogat registerutdrag/export i ett lämpligt format.

Läs även vår generella information om hur Kundo arbetar med personuppgifter och dataskydd.

warning Created with Sketch.