Kundo

Accesslogg

Uppdaterad

Accessloggen visar alla inloggningsförsök mot er organisations dashboard. Accessloggen finns under organisationsinställningarna i menyn till vänster under rubriken Säkerhet:


För organisationer som har Behörighetsnivåer aktiverat så krävs full behörighet för att komma åt Accessloggen.

Loggdata sparas i 5 år och rensas sedan automatiskt bort av våra system.

warning Created with Sketch.