Kundo

Tillgänglighet för Kundo Chat

Uppdaterad

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda Kundo Chat. Denna guide beskriver hur chattrutan uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är Kundo Chat?

Vi är medvetna om att chattrutan inte är helt tillgänglig. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av chattrutan?

Vi strävar hela tiden efter att förbättra chattens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att chattrutan inte uppfyller lagens krav, maila vår support så att vi får veta att problemet finns.

För problem som inte är relaterade till chattrutan, hänvisar vi till de kontaktvägar som finns på den webbplats där problemen upptäcktes.

Vi har viss tid avsatt för att jobba med tillgängligheten, och använder den för att löpande beta av de brister vi känner till.

Teknisk information om chattrutans tillgänglighet

Chat är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Problem vid användning utan synförmåga

  • Vissa innehållsbärande bilder kan sakna textalternativ.

  • Vissa icke innehållsbärande bilder saknar textalternativ.

  • Vissa formulärfält saknar tydliga och klickbara fältetiketter.

  • Autokomplettering är felaktigt implementerat för ett fält.

  • Felmeddelanden på vissa formulär är osynliga för skärmläsare.

Problem vid användning med nedsatt färgseende eller nedsatt syn

  • Färger på webbplatsen uppfyller kanske inte krav på kontrast.

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka

  • Vissa formulärfält saknar tydliga och klickbara fältetiketter.

  • Autokomplettering är felaktigt implementerat för ett fält.

  • Bekräftelserutan för chattens stängkryss får inte fokus.

Hur vi testat

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Kundo Chat.

Senaste bedömningen gjordes när denna guide senast uppdaterades.

warning Created with Sketch.