Kundo

Tillgänglighet för Kundo Forum

Uppdaterad

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda Kundo Forum. Denna guide beskriver hur Kundos forum uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgängligt är forumet?

Vi är medvetna om att forum inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av forumet?

Vi strävar hela tiden efter att förbättra forums tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att forumet inte uppfyller lagens krav, maila vår support så att vi får veta att problemet finns.

Vi har viss tid avsatt per halvår för att jobba med tillgängligheten, och använder den för att löpande beta av de brister vi känner till.

Teknisk information om forums tillgänglighet

Forum är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Problem vid användning utan synförmåga

  • Vissa innehållsbärande bilder kan sakna textalternativ.

Problem vid användning utan hörsel eller med nedsatt hörsel

  • Vissa innehållsbärande ljudklipp och videoklipp kan sakna textning.

Problem vid användning med nedsatt färgseende eller nedsatt syn

  • Färger på webbplatsen uppfyller kanske inte krav på kontrast.

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka

  • Tabb-ordningen är inte konsekvent i sidhuvudet.

Hur vi testat

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Kundo Forum.

Senaste bedömningen gjordes när denna guide senast uppdaterades.

warning Created with Sketch.