Kundo

Underbiträden

Uppdaterad

När underbiträden läggs till eller tas bort av Kundo uppdateras nedanstående tabell. I enlighet med avtalet informeras alla kunder också skriftligen via e-post när denna tabell uppdateras.

För ytterligare detaljer om underbiträden, se bilagan "Specifikation över behandlingen av personuppgifter" i avtalet, samt nedan länkar för information om respektive underbiträdes arbete med GDPR och dataskydd.

NamnPlats för behandling*Syfte
Amazon Web Services
EU/EESHuvudsaklig driftsmiljö
Mailgun Technologies, Inc.
EU/EESSkicka e-post
84codes AB (CloudAMQP)
EU/EESDrift/köhantering
MessageBird UK Ltd. (tidigare Pusher Ltd. innan uppköp)EU/EESDrift/köhantering, enbart Kundo Chat
New RelicEU/EESDrift/övervakning


* Behandling = Varje åtgärd vidtas i fråga om personuppgifter, till exempel lagring, insamling, registrering, organisering, bearbetning, ändring eller utlämnande genom översändande.