Kundo

👍 SĂ€tt upp en egen subdomĂ€n

Uppdaterad

Obs! Detta Àr en teknisk guide. Genomförs oftast av er IT-avdelning

SubdomÀn ingÄr inte per automatik i alla konton. Intresserad av att anvÀnda subdomÀn? Kika med customer@kundo.se eller er Customer Success Manager om ni har tillgÄng till det.

(Information in English further down on the page)

För att anvÀnda en egen subdomÀn för ert Forum eller er interna kunskapsbank pÄ Kundo gör du sÄ hÀr:

  • Skapa ett CNAME för er valda subdomĂ€n (t.ex. kunskapsbank.erdomĂ€n.se) i er DNS som pekar mot knowledge.kundo.se
  • Det kan ta lite tid (upp till 24 timmar) för DNS-instĂ€llningarna att slĂ„ igenom.
  • NĂ€r instĂ€llningarna har slagit igenom kommer du till en sĂ€kerhetsfels-sida nĂ€r du surfar till kunskapsbank.erdomĂ€n.se. Kontakta oss dĂ„ via e-post, sĂ„ gör vi de sista nödvĂ€ndiga instĂ€llningarna för att sĂ€tta upp ett sĂ€kerhets-certifikat.

Er tidigare adress pÄ Kundo fortsÀtter att fungera Àven efter uppsÀttningen av subdomÀnen, och skickar all trafik till den nya adressen.

SĂ€kra anslutningar

Vi konfigurerar alla domÀner pÄ Kundo att anvÀnda sÀker anslutning (HTTPS). Detta görs som standard utan att du som kund behöver göra nÄgonting.

Har du specifika krav pÄ anvÀndandet av HTTPS kan vi ocksÄ göra mer anpassade lösningar. Detta kan t ex vara om ni vill ha sÄ kallad "Extended Validation" pÄ era certifikat.

Point your own subdomain to the forum or knowledge base

In order to use your own subdomain for your forum or your internal knowledge base at Kundo you need to do the following:

Create a CNAME record for you chosen subdomain (example: knowledge.yourcustomerdomain.se) in your DNS settings that points to knowledge.kundo.se

It can take up to 24 hours for the DNS settings to take effect. When you see a securityerror page when you go to the new subdomain knowledge.yourcustomerdomain.se, please contact at support@kundo.se and we will make the necessary settings to setup a SSL certificate for your domain.

Your existing URL at Kundo will still work after the subdomain has been setup and will send all requests to the new URL.

Secure Connections

We configure all domains at Kundo to use secure connections with HTTPS. We do this as a standard and you as a customer does not need to do anything.

We are able to do custom solutions as well in case you have specific requirements regarding the usage of HTTPS. This can for example be Extended Validation" on your certificates etc.

warning Created with Sketch.