Kundo

3. Lägg in supportlänkar

Uppdaterad

Supportlänkar är länkar som lägger sig uppe i toppen av er interna kunskapsbank. Det kan t ex. vara länk till ert intranät, tillbaka till hemsidan, blogg, facebook osv.

För att lägga till supportlänkar:

  1. Klicka på dom tre strecken i den blåa listen
  2. Välj Inställningar för rätt kanal
  3. Klicka på Supportlänkar
  4. Välj och fyll i: 

         -Typ: Välj typ av support län t ex. Facebook, epostadress, blogg osv.

         -Länktext: Vad ska det stå i själva länken? T ex. 'Läs vår blogg'

         -Länk/adress/nummer: T ex. vilken URL dvs. vart ska personen länkas vidare? 

Supportlänkarna lägger sig överst på kunskapsbankens startsidan och fylls på från höger. Har ni många länkar kommer de som inte får plats i listan att läggas under en liten meny i högerkanten. I mobilvyn kommer alla supportlänkar läggas under en sån meny.

Väljer ni alternativet Huvudwebbsida i listan över supportlänkar så kommer länken ligga till vänster istället.


Obs: Supportlänkar följer inte med om ni väljer att integrera er interna kunskapsbank!


warning Created with Sketch.