Kundo

8. Fyll den interna kunskapsbanken med innehåll

Uppdaterad

Nu är det dags att fylla er interna kunskapsbank med information!

Ni kanske har en statisk FAQ idag som ni kan ta frågor ifrån och skriva ihop guider av eller ni har information samlat på flertal olika ställen som ska in i den interna kunskapsbanken. Det är bra att fylla varje kategori med minst 3 stycken guider så att det ser snyggt och välfyllt ut från startsidan.

Skapa en guide

  1. Klicka på dom tre strecken i den blå listen
  2. Välj Guider i den rätta kanalen
  3. Klicka någon av Publicerade, Avpublicerade, Utkast
  4. Klicka Ny guide, som tar er till denna vy:

Rubrik: Varje guide behöver en rubrik, tänk på att den ska vara tydlig för besökare så att de snabbt vet vad guiden handlar om

Brödtext: I brödtexten skriver du själva guiden, i bilden ovan finns rekommendationer på hur man bäst skriver en guide

Taggar: Taggarna hjälper er att kategorisera guider genom att tagga dom med samma tag, det ökar även sökbarheten i Help Center. Taggarna är synliga i guiden så tänk på vad ni taggar med för ord

Granskning: Ang vem som är innehållsansvarig och hur ofta guiden ska granskas 

Kategorisering: Lägg den i rätt kategori och välj vilken position guiden ska ligga

Förhandsgranska: Innan guide publiceras rekommenderar vi att ni förhandsgrankar den för att se hur den kommer se ut på desktop, tablet och mobilskärm

Spara utkast & Publicera: Spara utkast om ni inte är redo att publicera, är ni redo: tryck på Publicera och den blir tillgänglig för era besökare!

warning Created with Sketch.