Kundo

2. Skapa signaturer: för hela gruppen och individuella

Uppdaterad

Signaturer i era inkorgar är uppdelat i två delar: en gemensam signatur för hela gruppen och en individuell signatur för användare

 För att ställa in den gemensamma signaturen:


 1. Klicka på menyn i den blåa listen (ser ut som tre streck)
 2. Välj "Inställningar" på rätt kanal
 3. Gå sedan till "Gemensam signatur"
 4. Formulera en signatur för hela gruppen, t.ex. adress, logo, hemsida etc.
 5. Klicka på spara

OBS: Om ni har fler inkorgar tänk på att ställa in den gemensamma signaturen för varje enskild inkorg.

2. För att ställa in en personlig signatur för varje användare

Antingen kan du ställa in signaturer för dina kollegor eller så ansvarar varje enskild för att lägga in sin egna inviduella signatur.

Om du vill ställa in signaturer för dina kollegor som kommer arbeta i inkorgen gör följande:

 1. Gå till meny fältet (se tidigare bild) och klicka på inställningar i rätt kanal.
 2. Gå till "Användare", där ser du de som har tillgång till inkorgen
 3. Gå in på inställningar för varje enskild kollega och leta upp inställningar för rätt inkorg
 4. Vanligt är att man vill ha namn och eventuellt titel. Genom att använda sig av {name} eller {title} hämtar Kundo namnet och titeln som användaren angett i sin profil.
 5. Exempel på personlig signatur:
  Med vänliga hälsningar,
  {name}, {title}
 6. Glöm inte att klicka på spara!

För att lägga till sin egna signatur 

 1. Klicka på din profilbild eller ditt namn
 2. Där kan du på samma sätt som tidigare beskrivet lägga in en individuell signatur

Om du väljer att ha både en gemensam och en individuell signatur kommer alltid den personliga signaturen ligga högst upp följt av den gemensamma signaturen under till.

warning Created with Sketch.