Kundo

3. Ställ in era öppettider och svarstid

Uppdaterad

I Kundo har ni möjligheten att ställa in era öppettider och sätta en förväntad svarstid. Detta möjliggör att ni får:

  • statistik över er svarstid baserat på era öppettider.
  • påminnelser om något mail har legat för länge utifrån era svarstider.

Statistiken visar tre mätpunkter:

  1. Väntetid: räknas från och med att ni mottagit ett mail från kund, tills ni svarat kunden. Väntetiden tar inte hänsyn till tex. kvällar och helger utan räknar med dygnets alla timmar.
  2. Svarstid: exkluderar tiden utanför era öppettider och ger en mer rättvis bild av er möjlighet att svara när ni väl är på jobbet, dvs. hur snabbt svarar ni under era arbetstider och era förutsättningar. 
  3. Hur många procent av alla ärenden som svaras inom den förväntande svarstiden.

För att ställa in öppettiderna och den förväntade svarstiden:

  1. Klicka på dom tre strecken i den blåa listen
  2. Välj Inställningar på rätt kanal
  3. Välj Svarstider
  4. Ställ in era Öppettider


    5. Ställ in den förväntade svarstiden. Med förväntad svarstid på t.ex., 16 timmar ska svar ges inom 16 timmar under öppettiderna. 

OBS: Om ni har fler inkorgar tänk på att ställa in öppettider och svarstid för varje enskild inkorg.

warning Created with Sketch.