Kundo

Hur stora mail går att skicka och ta emot i Kundo Mail?

Uppdaterad

I princip alla mailsystem har begränsningar i hur stora mail som går att skicka genom systemen, och det gäller även för Kundo Mail. Gränserna sätts av de tredjepartssystem som vi använder för att ta emot och skicka mail, så ingen av dem är tyvärr möjliga för oss att höja.

Utgående mail

Gränsen för allt innehåll i utgående mail (inkl. bilagor) är 24 MB. För enskilda  bilagor i utgående mail finns dessutom en gräns på 17 MB.

Om ni försöker skicka ett mail som är större än den gränsen, eller bifoga en fil som är större, kommer ni att få ett felmeddelande direkt i Kundo. 

Inkommande mail

Gränsen för inkommande mail är 30 MB. Enskilda bilagor i inkommande mail har ingen begränsning utan bara gränsen på 30 MB för hela mailet gäller.

Om en kund skickar ett mail som är större än den gränsen, så kommer dom få att mail tillbaka som säger att det var för stort. Det är vår mailleverantör som skickar det mailet, och vi har tyvärr inte möjlighet att ändra i detta.