Kundo

Filtrera i dashboarden

Uppdaterad

Filter kan användas för att effektivisera arbetet i Kundo och för att få överblick på ärenden som kommer in i Kundo. Filter kan användas tillfälligt, men om du vill använda samma filter återkommande kan du spara dom.

Knappen Filtrera ligger långt uppe till höger i de olika vyerna i Dashboard. När du klickat på knappen får du upp olika filtreringsmöjligheter som du kan läsa om i denna guide. 

Filtren är personliga - varje redaktör behöver själv skapa de filter som behövs. Det gör att möjligheten finns för olika personer att skapa de filter som passar just dom. Alla filter kan tas bort när de inte längre behövs. 

Filtreringen sker i den vy du står i. Filtrerar du till exempel i Obesvarat görs filtreringen endast på obesvarade konversationer och görs filtreringen i Senaste aktivitet så filtrerar Kundo bland alla era konversationer. 

Det går att variera och kombinera filter på många olika sätt, så prova gärna runt. De är till för att ditt dagliga arbete i Kundo ska flyta på bra så som möjligt. 

Här kommer en beskrivning av alla olika filter som finns.

Alla olika filter

Besvarad 

Visar antingen alla besvarade eller alla obesvarade konversationer.

Besvarad - Ja: Visar besvarade konversationer, dvs de konversationer där en redaktör var den senaste som skrev i konversationen
Besvarad- Nej: Visar obesvarade konversationer, dvs där en kund/frågeställare var den senaste som skrev i tråden. Här visas både helt nya obesvarade konversationer samt pågående obesvarade konversationer.

Arkiverad

Obs! Endast för Kundo Forum.

Visar alla konversationer som är arkiverade eller inte arkiverade. En arkiverad konversation i forumet är ej publik och sökbar för besökare. De som kan hitta den är redaktörer som är inloggade samt frågeställaren som ställt frågan/deltagit i konversationen. En del kunder använder denna filtrering för att göra regelbundet städningsjobb i forumet.

Arkiverad - Ja: Visar alla arkiverade konversationer.

Arkiverad - Nej: Visar alla publika konversationer i ert forum

Tilldelad till

Visar alla konversationer tilldelade en specifik redaktör. Det är ett jättebra filter framförallt för att säkerställa att konversationer inte faller mellan stolarna om en kollega inte är på plats.

Tilldelad till - [Namn]: Visar alla konversationer som är tilldelade redaktören med det namnet. 

Tilldelad till - Otilldelad: Visar alla konversationer som inte är tilldelade någon. 

Kategori 

Obs! Endast för Kundo Forum.

Visar alla konversationer i en viss kategori i forumet. Användbart för att enkelt få en överblick över alla inlägg i en kategori. 

Har haft aktivitet 

Visar alla konversationer som har haft någon typ av aktivitet (t ex kommit in eller fått svar från slutanvändare eller redaktör) inom den valda tiden. Att ett inlägg har haft sidvisningar räknas inte som en aktivitet. 

Exempel

Har haft aktivitet - senaste sex månaderna: Visar alla konversationer som inkommit och/eller fått ett nytt svar under de senaste 6 månaderna. 

Ingen aktivitet 

Visar alla de konversationer som det inte hänt något i under den valda perioden. Många kunder använder detta filter i forumet för att rensa bort inlägg där inga nya svar kommit in på länge. Att ett inlägg har haft sidvisningar räknas inte som en aktivitet. Kontrollera därför sidvisningar innan du tar bort ett inlägg baserat på att det inte varit aktivitet på länge. Ett inlägg kan fungera bra och ge svar till många utan att få nya kommentarer. 

Exempel 

Ingen aktivitet - Senaste året:  Visar alla konversationer som inte haft någon aktivitet det senaste året, dvs, konversationer äldre än ett år där det inte kommit in något nytt svar under de senaste 12 månaderna. 

Redaktör

Obs! Endast för Kundo Forum och Kundo Mail.

Visar alla konversationer som antingen startats  av en redaktör eller av en frågeställare/kund. Denna filtrering är väldigt bra om man t.ex. vill få fram alla egna foruminlägg ni skrivit eller rensa bland alla konversationer där en kund har mailat in ett ärende till er.

Redaktör - Ja: filtrerar fram alla konversationer som en inloggad redaktör startat. 

Redaktör - Nej filtrerar fram alla konversationer som startats och skickats in av en frågeställare/kund. 

Tonläge

Obs! Endast för Kundo Mail.

Visar alla konversationer som har klassificerats med ett visst tonläge av Kundbarometern. 

Exempel

Tonläge - Negativt: Visa alla konversationer som Kundbarometern klassificerat som negativa. 

Spam

Obs! Endast för Kundo Mail.

Kundo markerar konversationer som den tror är Spam med (spam) efter rubriken på mailkonversationen. Detta filter hjälper er att filtrera fram eller bort alla dessa mail. Detta filter kan man använda för att bygga sin egen skräpkorg i Kundo! Detta under förutsättningarna att ni också använder er automatiska regel för att markera spamet som "kräver ej svar" istället för att radera dem.

Spam - Markerat som spam: Visa alla konversationer som Kundo tror är spam

Spam - Markerat som ej spam: Visa alla konversationer som inte markerats som spam.

Taggar

Visar alla konversationer taggade med en viss tagg. Det är användbart t ex för att lätt hitta en viss typ av ärenden. Det går också att kombinera filtreringen för att visa alla konversationer som har två eller flera specifika taggar. 

Exempel 

Taggar - [Förslag]: Visar alla konversationer med taggen Förslag.

Taggar - [Förslag] [Centrum]: Visar alla konversationer som har bägge taggarna. 

Taggar - Saknar tagg: Visar alla konversationer som inte har taggats alls.  

Användare 

Filtrera fram all kommunikation ni haft med en specifik person/epostadress. Detta är användbart till exempel om en person hör av sig och vill att ni tar bort all kommunikation med hänvisning till GDPR. Det går också att skriva in en redaktörs e-postadress för att få fram alla konversationer redaktören har startat eller svarat i. 

Användare - person@foretag.com: Visar alla konversationer där e-postadressen använts. Guide taggad med: filter