Kundo

Administrera användare

Uppdaterad

Det här guiden beskriver hur du:

Lägg till en ny användare

Klicka på hamburgermenyn i det övre högra hörnet och sedan på kugghjulet för att komma till inställningarna

Den första sidan du hamnar på är Användare.


Klicka sedan på Lägg till användare


Du får då upp ett fönster där du anger användarens namn, e-postadress samt vilket språk de ska ha i Kundo.

Här väljer du också vilka kanaler användaren ska ha tillgång till. 

I det här fallet ska användaren ha tillgång till alla kanaler förutom de för Sociala Medier. 

Du kan endast ge användaren tillgång till kanaler du själv har tillgång till. Resterande kanaler är utgråade och kan inte väljas.

När du klickar på Spara får den nya användaren ett mail för att aktivera användarkontot och ange lösenord.


Administrera eller ta bort en befintlig användare

Även här börjar du med att ta dig via hamburgermenyn till Inställningar

För att ta bort en användare helt, trycker du på papperskorgen. 


För att administrera eller ändra en användare, väljer du Ändra


Du får då upp en ruta med de kanaler användaren har tillgång till och kan ta bort eller lägga till kanaler. 

Även här kan du endast ge eller ta bort tillgång till kanaler du själv har tillgång till. Övriga kanaler är utgråade.

När du klickar på Spara får användaren ett notifieringsmail om att de nu har tillgång till en ny kanal.


Lägg till flera användare i en specifik kanal

Du kan självklart använda det ovanstående sättet att hantera enskilda användares tillgång till specifika kanaler också. Men ska du lägga till flera användare till en specifik kanal rekommenderar vi att du gör på det här viset.

Välj kanalens inställningar i hamburgermenyn


Den första sidan du hamnar på är Användare. Härifrån kan du snabbt lägga till flera användare till den specifika kanalen. 

Ange namn, e-postadress samt det språk användaren ska ha i Kundo. 

Finns användaren redan på ert konto med tillgång till andra kanaler görs en sökning och de relevanta personerna visas upp en lista under namnfältet, precis som på bilden nedan. E-postadressen fylls automatiskt i när du valt en befintlig användare.


Guide taggad med: administrera användare användare
warning Created with Sketch.