Kundo

Behörighetsstyrning och behörighetsnivåer

Uppdaterad

Behörighetsnivåer

Det finns 2 st olika behörigheter man kan ha i Kundo, full behörighet och begränsad behörighet. Behörighetsnivåerna fungerar på samma sätt oavsett vilka moduler man använder i Kundo.

Full behörighet

Full behörighet innebär att man kan se och göra allting i de kanaler man är redaktör för i Kundo. Man kan även göra samtliga inställningar under Kontoinställningar. Det är endast personer som har full behörighet som kan ändra vad som ska begränsas för de som har begränsad behörighet, samt vilka som ska ha vilken behörighet.

Begränsad behörighet

Begränsad behörighet innebär man inte kommer åt Kontoinställningar. Vad som mer ska begränsas ställer ni in under Kontoinställningar och Behörighetsnivåer. Det som går att ställa in är om man ska kunna se alla statistiksidor i Kundo och om man ska kunna göra inställningar för de kanaler man är redaktör i.

Följande saker ingår i inställningar för varje kanal:

  • Redigera taggar (sidan där man kan slå ihop, redigera och ta bort taggar för kanalen)
  • Lägga till och ta bort redaktörer för kanalen
  • Inställningar för den specifika kanalen. Vad som ingår här skiljer sig mellan modulerna men det kan vara exempelvis texter, utseende, automatiska regler, färdiga svar, gemensamma signaturer och supportlänkar.

Alla behörighetsnivåer

Personliga inställningar som att ändra lösenord, namn, bild, språk och vilka notiser man vill ha kan man som redaktör alltid ställa in oavsett behörighet. Nya redaktörer man lägger till i en kanal får automatiskt begränsad behörighet. Vill man att de ska ha full behörighet behöver man gå in på listan över redaktörer under Kontoinställningar och ändra behörighet för den personen.

Börja använda behörighetsstyrning

Om man vill använda behörighetsnivåer i Kundo behöver man aktivera det på sidan Behörighetsnivåer under Kontoinställningar. Detta bör göras av en redaktör som senare ska ha full behörighet och administrera Kundo.

När du aktiverar behörighetsnivåer kommer du att få full behörighet och alla andra redaktörer begränsad behörighet. Du ställer sedan in vad som ska begränsas i begränsad behörighet och har möjlighet att ställa in vilka redaktörer som ska ha vilken behörighet på sidan Redaktörer.

warning Created with Sketch.