Kundo

Kommentera och tagga in kollegor

Uppdaterad

Till varje ärende i Kundo kan du med hjälp av användarverktyget "Kommentarer" lägga till  information eller annat bra att veta kring ärendet i kommentarsfältet. Kommentaren kommer att vara synlig för hela teamet, både inne på ärendet men också ute i dashboarden strax under ärendet.

Utöver att kommentera kan du även använda tagga in kollegor som också jobbar i Kundo genom att använda @personensnamn. Din kollega kommer att få en notis om att den har blivit taggad. 

Ett exempel kan vara att du taggar in din kollega för att du önskar att hen korrläser innan du går vidare med svaret till kund.

Ett annat exempel skulle vara att länka till ett annat system där ordern hanteras eller mer information samlas. 

warning Created with Sketch.