Kundo

Automatiska regler

Uppdaterad

Automatiska regler är ett kraftfullt verktyg för att förbättra effektiviteten, minska misstag och organisera arbetsflödet.

Så här skapar du automatiska regler för att effektivisera ditt arbete i Kundo:

 1. Klicka på huvudmenyn i den blåa listen (de tre strecken).
 2. Välj "Inställningar" för rätt inkorg.
 3. Gå till "Automatiska regler."

(OBS: Om du har flera inkorgar, ställ in automatiska regler för varje inkorg separat.)

För varje regel:

 1. Ge regeln ett beskrivande namn för enkel identifiering.
 2. Hitta ett mönster att filtrera ärenden efter.

Det finns olika sätt att filtrera:

 • "Från": Ange avsändaren, t.ex., logistik@foretaget.se.
 • "Till": Filtrera efter mottagare, om du har flera e-postadresser kopplade till samma inkorg.
 • "Ämnet innehåller": Använd nyckelord från ämnesraden. Separera flera nyckelord med Enter.
 • "Texten innehåller": Samma som ovan, men för brödtexten.
 • "Alla mail som spammarkerats automatiskt": Hantera mail som markeras som spam av Kundos spamfilter.
 1. Välj en effekt som ska inträffa när ett mail matchar filtret:

  • Tilldela en redaktör.
  • Lägg till taggar.
  • Markera som "Klart."
  • Ange högsta prioritet.
  • Ange lägsta prioritet.
  • Markera som spam.

Nu kan du effektivisera ditt arbetsflöde genom att låta reglerna hantera specifika ärenden automatiskt innan de visas i din dashboard.

Obs! vad försiktig med regeln "Ta bort och dölj i statistik" eftersom den raderar mail och kan inte återskapa dem igen.

warning Created with Sketch.