Kundo

Compliance för Kundos AI-funktioner

Uppdaterad

Innebär AI-funktionerna att data lämnas ut till tredje part?

Kundo använder Microsoft AB som underbiträde för att leverera våra AI-funktioner. För befintliga kunder är detta underbiträde redan tillagt i Kundos underbiträdeslista. Att börja använda dessa funktioner innebär därför inte att ett nytt underbiträde behöver godkännas, detta är redan hanterat som del av vår kommunikation under sept 2023.

Lämnar våra personuppgifter EU när vi använder Kundos AI-funktioner?

Nej, inga personuppgifter lämnar EU. Vi använder oss av Microsofts datacenter inom EU för databehandlingen.

Delas personuppgifter mellan Microsoft och OpenAI?

Nej, inga personuppgifter lämnar Microsoft i samband med vår användning av tjänsten. OpenAI har ett partnerskap med Microsoft som innebär att Microsoft får en kopia av OpenAI:s tränade modeller. Ingen data skickas till OpenAI från Microsoft.

Används vår data för att träna Open AI:s eller Microsofts AI?

Nej, det data som skickas till Microsoft som del av Kundos AI-funktioner används inte för att träna några modeller. Detta är explicit förbjudet enligt de avtal som finns på plats mellan Kundo och Microsoft.

Hur länge sparas data hos Microsoft?

Data sparas i 30 dagar hos Microsoft, och bara i syfte att kunna undersöka missbruk av deras tjänster.

Har personal hos Microsoft tillgång till uppgifterna?

Ja, i teorin har personal tillgång till uppgifterna. Personal har bara rätt att hantera uppgifter om det finns misstankar om missbruk, och det är noga specificerat att bara personal kopplat till Microsofts europeiska verksamhet får vara del av en sån utredning.

Var kan jag läsa mer detaljerade uppgifter om hur Microsoft hanterar personuppgifter?

För mer detaljerad information från Microsoft rekommenderas Data, privacy, and security for Azure OpenAI Service.

Uppfyller Microsoft kraven för EU-US Data Privacy Framework?

Ja, Microsoft uppfyller de högsta kraven (HR and non-HR data) för hantering av personuppgifter.

warning Created with Sketch.