Kundo

Vanliga frågor om Kundos AI-funktioner

Uppdaterad

Är kundens personuppgifter säkra när vi använder dessa funktioner?

Ja. Den AI-tjänst vi använder för detta är tillagd som ett underbiträde i avtalet med er. Som en del i att lägga till ett underbiträde har vi säkerställt att de uppfyller alla lagkrav som krävs för att lagra personuppgifter. Vi har dessutom gjort en säkerhetsgenomgång för att garantera att uppgifterna är säkra. Läs mer i guiden om Compliance-frågor.

Kan svaret som genereras av Smart Replies blir fel?

Ja, svaret kan innehålla felaktiga uppgifter. Vi rekommenderar därför att ni alltid läser igenom och dubbelkollar att svaret stämmer innan ni skickar iväg svaret till kunden. Innehållet i svaren baseras på den guide ni väljer, så om guiden faktiskt inte innehåller den fakta som behövs för att svara på frågan så ökar förstås risken att svaret inte stämmer.

Vi får ofta felmeddelande "Hittade inga matchande guider". Vad kan vi göra?

För att kunna hitta en bra guide så krävs det att några saker stämmer:

  • Kundens fråga behöver vara tydligt formulerad. Om kundens formulering inte stämmer överens med hur ni formulerar er så kan det ibland vara svårt för systemet att hitta rätt. Notera dock att vi inte söker bara på de exakta orden som kunden skriver, utan försöker hitta en guide med s.k. "semantisk sök" vilket innebär att vi automatiskt tar hänsyn till t.ex. synonymer när vi söker. Dessutom är sökningen gjord så att den söker oberoende av språket, så ett mail på ett språk kan få en match på en guide i ett annat språk.
  • Guiderna i er kunskapsbank behöver innehålla rätt information. Förutsättningarna för att hitta en bra guide är att texten i guiden är tydligt skriven, och matchar väl de frågor som kunden har. Om ni ofta får svar att ingen matchande guide finns, fundera på om ni kan utöka innehållet i en guide, eller lägga till en ny guide som svarar på frågorna mer exakt.

För att läsa mer om hur ni kan jobba med detta, läs guiden med tips och process för hur man skriver effektivt för AI.

warning Created with Sketch.