Kundo

Kundnöjdhetsundersökningar för mail och chatt

Uppdaterad

Formuläret för kundnöjdhetsundersökningen är redan förifyllt och redo för er att sätta igång. Du kan även göra egna anpassningar, men det enda du behöver ställa in är mottagare av rapporten och startdatum. 

Nedan kommer mer information om varje fält och vad dessa innebär. 

Guiden består av: 

Sätt upp en mailundersökning

Du sätter upp en undersökning per inkorg och du kan redigera logotyp, inledande text, betygsfråga, betygsskala och beskrivning av lägst och högst betyg.

Undersökningen skickas ut per mail som en fortsättning av den aktuella konversationen.

💡 Tips! Tänk på att många av era kunder använder mobilen. Håll därför text och frågor korta och tydliga för att inte skjuta ner viktigt innehåll i mobilvyn.

Logotyp

Logotypen hjälper kunden att förstå vem avsändaren är. Du kan länka till en logotyp i formatet JPEG eller PNG. Logotypen kommer vara placerad i mitten högst upp på en ljusgrå bakgrund. Använd gärna en lagom storlek på logotypen så den inte skjuter ner innehållet i mailet.

Inledande text

Den inledande texten är till för att kortfattat förklara vad syftet med undersökningen är.


Fråga och betygsskala

Frågan hör ihop med betygsskalan och rekommenderas att hållas kort och tydlig.

Skalan går att justera från minst 1-3 och högst 1-10.


Lägst och högst betyg

Detta förklarar vad lägst och högst betyg betyder t.ex. 1 = inte bra, 10 = mycket bra eller 1 = håller inte med, 10 = håller helt med.

Landningssida

Eftersom mail inte är interaktiva kommer kunden, efter att den har klickat i skalan, skickas till en landningssida där de får en tydlig bekräftelse. 

På landningssidan kan du redigera: text och formulering på fritextfrågan. 

Inledande text

På landningssidan har vi ordnat att kunden får ett tydligt tack för att de har lämnat ett betyg. Detta går inte att ändra, men vill du ha ytterligare text kan du välja att ha det här.


Fråga

Här kan du välja att ha en fritextfråga för mer feedback från kunden. Vi rekommenderar att hålla frågan kort. 


Avslutande text

Här kan du välja en avslutande text för att tacka kunden för feedback.

Startdatum

Under startdatum kan du välja när undersökningen ska aktiveras för inkorgen. Du kan välja dagens datum eller ett senare datum. Vill du göra ändringar efter att undersökningen sparats behöver du kontakta support@kundo.se för att få hjälp.

Sätt upp en chattundersökning

Du sätter upp en undersökning per chattflöde och kan redigera fråga, antal stjärnor och om du vill ha en fritextfråga samt formulering av frågan. 

Fråga

Efter avslutad chatt får kunden en fråga och en skala att välja från. Frågan kan du formulera som du vill men vi rekommenderar att hålla den kort och tydlig.

Betygsskala

Skalan går att justera från minst 1-3 och högst 1-10.

Fritextfråga

Här kan du välja en fritextfråga för mer feedback från kunden. Vi rekommenderar att hålla frågan kort. 

Startdatum

Under startdatum kan du välja när undersökningen ska aktiveras för chatten. Du kan välja dagens datum eller ett senare datum. Vill du göra ändringar efter att undersökningen sparats behöver du kontakta support@kundo.se för att få hjälp.

Undantag

Det går också att exkludera vissa mailadresser som inte ska ha en undersökningen genom att göra ett undantag. Bra för t.ex. interna mail som skickas in till er inkorg i Kundo. Fyll i de e-postadresser som inte ska ha undersökningen. Notera att du endast kan blockera undersökningar för mail, inte chatt.

Rapport

Här kan du välja hur ofta du vill få rapporten skickad till dig. Rapporten behöver minst en mottagare. Du kan lägga till och ta bort mottagare även efter undersökningen aktiverats.

Övrigt

När skickas undersökningen? 

För inkorgar skickas mailundersökningen 48 timmar efter det senaste svaret i samma mailkonversation som ärendet. 'Timern' pausas under helgen. Samma person kan bara ta emot en undersökning var 3e vecka.

För chatten får kunden undersökningen direkt efter avslutad chatt.

Kan vi göra ändringar i en aktiv undersökning? 

För närvarande kan du inte ändra i formuläret eftera att du sparat. Du behöver då kontakta support@kundo.se för att få hjälp. Du kan själv ändra mottagare, hur ofta du vill ha rapporten och undantag (endast för inkorg) även när undersökningen är aktiv.

Guide taggad med: CSAT kundnöjdhet kundnöjdhetsundersökningar kundundersökningar
warning Created with Sketch.