Kundo

Användande av Microsoft 365 för utgående mail i Kundo Mail

Uppdaterad

Den här guiden beskriver hur Microsoft 365 kan konfigureras för att hantera utgående mail från Kundo, genom Exchange och protokollet SMTP Auth. Detta är ett alternativ till användandet av Whitelabel, där Kundo hanterar mailleveranser åt er genom uppsättning av DNS-uppslag (MX, SPF och DKIM). Den här metoden tillåter Microsoft endast för Aktiva användarkonton med mailadress - "Delade konton" har inte stöd för SMTP Auth. Guidens instruktioner går igenom hur SMTP Auth aktiveras och hur App-lösenord genereras, vilket kräver att MFA först aktiveras för kontot.

Aktivera SMTP Auth

 1. Logga in på Microsoft 365 Admin Center
 2. Sök fram kontot som ska användas till Kundo Mail under Users och Active Users
 3. Markera kontot
 4. I högermenyn: klicka på Email och välj Manage email apps under Email apps-rubriken
 5. Aktivera Authenticated SMTP
 6. Spara ändringarna genom att klicka på Save changes längst ned på sidan


Om ni har Security Defaults aktiverat: tillåt SMTP Auth för kontot

Security Defaults är en uppsättning säkerhetspolicies som Microsoft paketerat för att snabbt sätta upp en säkrare miljö. Den här delen av guiden behöver endast följas om er tenant har Security Default aktiverat. För att verifiera detta, gå till Azure Portal AD och välj Manage security defaults längst ned på sidan. För att tillåta SMTP Auth med Security Defaults aktiverat behöver ni använda Powershell. Följande kommando ansluter till Exchange Online och sätter upp en policy som tillåter SMTP Auth för kontot som ska användas för Kundo Mail:

Install-Module -Name ExchangeOnlineManagement Connect-ExchangeOnline Set-CASMailbox -Identity "kontots@mail.address" -SmtpClientAuthenticationDisabled $False

Aktivera MFA (Multi-Factor Authentication) för kontot

Aktivering av MFA är ett krav av Microsoft för att kunna generera App Passwords. Om er organisation redan kräver aktivering av MFA (för alla användare eller för kontot ifråga), gå då direkt till nästa steg: Generera ett App Password. Det här stycket beskriver hur ni sätter upp MFA för ett enskilt konto. Mer information om hur MFA kan konfigureras finns här: Set up your Microsoft 365 sign-in for multi-factor authentication

 1. Logga in på Microsoft 365 Admin Center
 2. Navigera till Users och Active users
 3. Klicka på Multi-factor authentication
 4. Markera kontot som ska användas för Kundo Mail och välj Enable och sedan i menyn till höger
 5. Navigera till inställningssidan för kontoautentisering och logga in med kontot som ska användas för Kundo Mail: Security-info
 6. Klicka på Add method
 7. Välj Authentication App och följ instruktionerna
 8. I slutet av processen så skapas ett första App Password automatiskt: Ni kan med fördel använda detta och i så fall är steget slutfört. Kontakta support@kundo.se och informera att kontouppsättningen är slutförd samt kommunicera App Passwordet på valfritt sätt.

Skapa ett App Password

Kundo Mail använder ett App Password, en slags token, för att autentisera sig via SMTP Authprotokollet. För att generera ett App Password för ett konto i Microsoft 365 behöver MFA både krävas och vara aktiverat för kontot. Mer information om App Passwords finns här: Manage app passwords for two-step verification

 1. Navigera till autentiseringsinställningssidan för kontot som ska användas till Kundo Mail: Security-info
 2. Välj Add Method
 3. Välj App Password och klicka på Add. Om App Password inte är valbart i menyn: verifiera att MFA både är aktiverat och krävs för kontot, se tidigare stycken för instruktioner. Om MFA nyligen aktiverats: prova att logga ut från kontot och logga in i gen.
 4. Välj ett namn för ditt App Password, till exempel "Kundo Mail"
 5. Spara det Genererade App Passwordet. Kontakta support@kundo.se@ och informera om att kontouppsättningen är slutförd samt kommunicera App Passwordet på valfritt sätt.Guide taggad med: Mail smtp