Kundo

Visningsregler: Styr var chatten visas och följer med

Uppdaterad

Visningsregler är ett kraftfullt verktyg i Kundo Chat som gör att ni kan styra exakt på vilka sidor knappen som startar chatten ska visas på, men också vilka sidor chatten följer med när användaren klickar på en länk.

Om ni använder Chatassistenten så kan en visningsregel användas för att se till att chatten följer med från chattassistenten in till ett forum eller en kunskapsbank.

Två typer av visningsregler

Det finns två typer av visningsregler, visa-regler och dölj-regler

Visa-regler göra att chattknappen (knappen där man startar en chatt) visas, och tillåter också att pågående chattar följer med till den sidan, t.ex. om användaren klickar på en länk till sidan.

Dölj-regler göra att chattknappen döljs, men tillåter ändå att pågående chattkonversationer följer med till sidan. Om du vill kunna skicka länkar till en viss sida, och att chatten följer med dit, men inte att användare ska kunna starta nya chattar från den sidan, så är en dölj-regel rätt sak att använda.

Hur matchar en regel en viss sida?

Varje regel består av en adress och vi tillåter automatiskt alla protokoll för den adressen (http och https).

 • Adress (eller URL) till sidan, dvs den domän och adress till sidan på er domän som chatten ska visas på. Denna adress innehåller två delar:
  • Domänen används för att kontrollera att chattscriptet får köras på denna sida. Om scriptet försöker laddas in på en domän som inte nämns i någon visningsregel (visa- eller dölj-regel) så kommer scriptet inte laddas. I detta fall skrivs ett felmeddelande ut i utvecklingsverktyget i webbläsaren.

   Om den domän som scriptet laddas in på matchar, så kontrolleras sökvägen vidare för att se vilken av reglerna som ska matchas.

   Bara exakta domäner matchas, så om ni har flera subdomäner behöver ni ha en visningsregel för varje subdomän, eller lägga till en domän med "*" i sig, t.ex. "*.example.com".
  • Sökvägen används för att se om just denna specifika adress på sajten ska ha chatten eller ej. Här går det att använda * ("stjärna") för att matcha flera sidor, eller bygga mönster med * som gör att vissa sidor visas, och vissa inte gör det.

   Om flera sökvägar matchar en sida, kommer den som är mest specifik väljas. T.ex. är "/test/page/" mer specifik än bara "/test/".

   Detta gäller både visa-regler och dölj-regler, vilket innebär att man genom att kombinera de två typerna av regler kan man t.ex. säga att "Chatten ska visas på våra kundservicesidor, men inte på kundservicesidan där man säger upp sitt konto". En sån regel skulle kunna bestå av två regler: En visa-regel för "example.com/service/*" och en dölj-regel för "example.com/service/cancel/*".

Hur väljer vi var chattknappen ska visas?

För att chattknappen ska visas på en viss sida behöver tre saker vara uppfyllda:

 1. Chattscriptet behöver vara inlagd i koden på er hemsida. Typiskt är detta något ni gör via en inställning i ert CMS. Scriptet är det som laddar in chatten från Kundo och startar igång antingen chattknappen eller visar upp en pågående chatt.

  Eftersom chattscriptet är unikt för er organisation så räcker det med att lägga in det en gång för att flera chattflöden ska kunna visa chattknappen.
 2. Det behöver finnas en visningsregel av typ "Visa" som matchar den sida chatten ska visas på. Se beskrivning av hur en visningsregel matchar ovan.
 3. Minst en redaktör behöver vara online i chatten, alternativt att ni har funktionen "Visa chattknappen fast vi är offline" påslagen. Defaultbeteendet är att dölja knappen när ingen redaktör är tillgänglig för att svara på frågor.

Alla sidor som visar chattknappen kommer automatiskt att ha stöd för att chattar följer med till den sidan.

Hur gör jag så chatten kan följa med, utan att chattknappen visas?

För att chattar ska kunna följa med när man klickar på en länk i chatten så behöver följande tre saker vara uppfyllda:

 1. Chattscriptet behöver vara inlagd i koden på er hemsida (se ovan).
 2. Domänen som användaren klickar en länk till behöver finnas i någon visa- eller dölj-regel. Notera att sökvägen INTE behöver matcha, utan chattar kommer automatiskt bli tillåtna att följa med för alla sidor på hela domänen. Detta innebär att chattar automatiskt kommer att följa med till example.com även om man bara har lagt in en visa- eller dölj-regel för example.com/service


Här kan du läsa mer om säkerheten bakom visningsreglerna

Guide taggad med: chat visningsregler vitlista whitelist
warning Created with Sketch.