Kundo

Starta en chatt från en bot

Uppdaterad

I Kundo Chat finns möjligheten att lämna över en chatt-konversation från en extern chattbot till en redaktör i Kundo. 

OBS! När en chatt startas på detta sätt behöver ni se till att den som chattar har godkänt hantering av personuppgifter i ett tidigare steg.

Förberedelser

För att göra det möjligt att lämna över chattar från er chattbot in i Kundo Chat behöver du göra följande:

  1. Skapa en ny redaktör som representerar chattboten i det chattflöde i Kundo som chattar ska kunna överföras till.
    • Namnet på redaktören kommer att synas både för den som chattar och för redaktörerna i Kundo. För att det ska bli en tydlig skillnad mellan en vanlig redaktör och bot-redaktören är det bra att  använda ett namn och en profilbild som passar med er chattbot, till exempel samma som används i själva boten.
    • E-postadressen behöver vara en riktig adress för att kunna aktivera redaktörens konto i Kundo.
  2. Aktivera överföring från chattboten till Kundo Chat genom att skicka ett e-postmeddelande till support@kundo.se där du har med namnet på den nya redaktören.
  3. När du får ett svar från Kundos support är allt förberett för att chattar ska kunna föras över från er chattbot och in i Kundo Chat så fort den tekniska integrationen finns på plats. 

Den tekniska integrationen som behöver göras mellan chattboten och Kundo Chat finns beskrivet i guiden Start the chat with a custom script instead of the standard button.

warning Created with Sketch.