Kundo

Att köpa in Kundo i offentlig sektor

Uppdaterad

Kundo kan köpas in genom direktupphandling, avrop mot ramavtal eller genom traditionell offentlig upphandling. Majoriteten av våra kunder inom offentlig sektor avropar från ramavtal eller direktupphandlar. 

Det ska vara enkelt att köpa in Kundo för alla organisationer. Du kan läsa mer om de olika alternativen här nedan.

Direktupphandling

Det går ofta att direktupphandla Kundos tjänster. En direktupphandling är en upphandling med lägre formkrav och ni har då möjlighet att vända er direkt till oss som leverantör. Direktupphandling kan användas då det som ska köpas har ett värde som understiger direktupphandlingsgränsen. Direktupphandling kan ske om avtalets värde inte överstiger 615 312 kr (år 2020). Du hittar alltid den aktuella gränsen hos Konkurrensverket. Läs mer om direktupphandling och beloppsgränser hos Konkurrensverket.

Kundos standardavtal förnyas automatiskt - Hur beräknar vi det totala värdet på avtalet vid direktupphandling? 
Här ska den så kallade 48-månadersregeln användas. Det innebär att avtalets totala värde under 48 månader (4 år) måste ligga under 615 312 kr (år 2020) för att direktupphandling ska kunna ske. Detta innebär att månadskostnaden ej får överstiga 12 819 kr.

Vi vill till att börja med bara använda Kundo under en begränsad tid. Kan vi ta fram ett tidsbegränsat avtal som inte förnyas?
Absolut! Prata med oss så tar vi fram ett sådant avtal.

Avropa från ramavtal

Vi samarbetar med flera aktörer kopplade till Kammarkollegiets olika ramavtal.

Programvarulösningar

Vi är underleverantörer till Cybercom på detta ramavtal. Läs mer om kontaktpersoner och vem som får avropa från detta avtal.

Licensavtal med ATEA

Vi har även licensavtal med ATEA, så är ni kopplade till det så går det bra att köpa in Kundo den vägen.

Mer läsning

En bra text att läsa är "6 myter om dialog i offentlig upphandling" som du hittar hos Konkurrensverket.

Har du frågor eller funderingar? Kontakta gärna vår försäljningsavdelning direkt på hello@kundo.se.

warning Created with Sketch.