Kundo

Upphandling & inköp

Att köpa in Kundo i offentlig sektor

Många upplever att reglerna kring offentlig upphandling är krångliga. Här försöker vi så tydligt som möjligt presentera de olika alternativen. Kundo kan köpas in genom direktupphandling, avrop mot ram...

Tillhör kategori: Upphandling & inköp
Uppdaterad