Kundo

Skapa en avsändaradress i Kundo Mail med whitelabel

Uppdaterad

Whitelabel (Dölja att ni skickar era mail via Kundo)

Som standard skickas mailen från den adress ni vidarebefordrar till. Med exemplet ovan kommer mail alltså skickas från "jobb.lillestad.se@mail.kundo.se". Om någon svarar på ett mail kommer svaret fortfarande gå till jobb@lillestad.se.

Om ni vill dölja detta går det, genom att ni gör vissa DNS-inställningar för er domän. Detta görs på en subdomän till er huvuddomän (lillestad.se i ovanstående exempel). Dessa DNS-inställningar berättar för övriga aktörer på Internet att Kundos mailservrar har tillåtelse att skicka era mail.

Dessa ändringar behöver bara göras en gång per domän, och behöver alltså inte göras om ni lägger till nya inkorgar på samma domän i framtiden.

För att veta exakt vilka DNS-ändringar som behövs behöver ni kontakta oss på support@kundo.se eftersom dessa är specifika för varje domän.

Att göra dessa DNS-ändringar är inte ett krav, Kundo Mail kommer fungera bra även utan, men det kommer då synas att ni använder er av Kundo.