Kundo

Skapa en avsändaradress i Kundo Mail med whitelabel

Uppdaterad

Whitelabel – Skicka mail från Kundo med er egen domän

När du precis skapat en inkorg skickas mailen i Kundo från den adress ni vidarebefordrar till. Om er inkorg har adressen "jobb@example.com" blir avsändaren "jobb.example.com@mail.kundo.se"

För att Kundo skall få tillåtelse att kunna skicka mail från er riktiga e-postadress behöver er IT-avdelning sätta upp några DNS-inställningar som berättar för övriga aktörer på Internet att Kundos servrar har tillåtelse att skicka mail innehållandes er domän. 

Dessa ändringar behöver bara göras en gång per domän, och behöver alltså inte göras om du lägger till nya inkorgar på samma domän i framtiden.

(Att göra dessa DNS-ändringar är inte ett krav, Kundo Mail kommer fungera även utan, men det kommer då synas att ni använder er av Kundo.)

Steg 1: Gå till sidan Inställningar > Skicka & ta emot > Ändra avsändaradress

Här kan du se en lista av de DNS-inställningar som er IT-avdelning behöver göra för er domän. Ge informationen i listan till er IT-avdelning så att de kan göra inställningarna som krävs. 

Inställningarna görs på en subdomän till er huvuddomän, tex. mgeu.example.com, så att det inte kommer bli några konflikter om ni redan har andra mailtjänster uppsatta.

Steg 2: Efter att DNS-inställningarna är gjorda

Efter att er IT-avdelning har satt upp DNS-inställningarna kommer checkboxarna på sidan att bli gröna, när Kundo upptäcker att de fått rätt värde satta på sig. Det kan ta allt mellan 10 minuter och upp till 24 timmar innan DNS-inställningarna når våra servrar.

När alla checkboxar är gröna kan du klicka på knappen "Aktivera", för att slutföra det sista steget.


När du klickar på knappen "Aktivera" så dubbelkollar Kundos system att allt ser rätt ut, och gör så att nya utgående mail får er inkorgs adress som avsändare. Testa gärna att allt fungerar som förväntat!


Om du har några frågor eller stöter på problem kan du kontakta support@kundo.se så hjälper vi dig så mycket vi kan!Guide taggad med: domain Mail mail domain maildomän whitelabel
warning Created with Sketch.