Kundo

Flik till forumet

Uppdaterad

Det finns möjlighet att lägga in en egen knapp som öppnar forumet. Detta görs enkelt genom att kopiera kod till er egen webbplats. Här finns två exempel på knappar, en som visas i botten av webbplatsen och en som visas på höger sida.

Knapp på höger sida

Knappen visas på höger sida och öppnar forumet i en ny tabb.

Kod att kopiera

Kod som kopieras in i början av sidans kod, precis innan </head> på alla sidor där knappen ska visas:


 .kundo-forum-right {
   border-radius: 3px 3px 0 0;
   padding: 8px 12px;
   position: absolute;
   right: 0;
   text-decoration: none;
   top: 10rem;
   transform-origin: bottom right;
   transform: rotate(-90deg);
   z-index: 10000;

   background: #3f3f3f;
   color: #fff;

}

Det går att anpassa färger genom att ändra värdena för background och color i koden ovan.

Vill man dölja fliken i mobilläge kan man lägga till följande kod efter exempelkoden ovan:

@media (max-width: 605px) {
   .kundo-forum-bottom {
     display: none;
   }
 }

Fliken döljs då om fönsterbredden är mindre än 605 pixlar. 

Kod som kopieras in i slutet av sidans kod, precis innan </body> på alla sidor där knappen ska visas:


<a href="{adress}" class="kundo-forum-right" target="_blank">
    Vårt forum
</a>

För att länken ska fungera så behöver {adress} ändras till forumets adress, till exempel https://kundo.se/org/kundo.

Det är också möjligt att ändra texten från Vårt forum till något annat.

Knapp på botten av sidan

Knappen visas i botten av sidan och öppnar forumet i en ny tabb. Knappen visas inte i mobilläge.

Kod att kopiera

Kod som kopieras in i början av sidans kod, precis innan </head> på alla sidor där knappen ska visas:


.kundo-forum-bottom {
   border-radius: 3px 3px 0 0;
   bottom: 0;
   padding: 8px 12px;
   position: absolute;
   right: 20rem;
   text-decoration: none;
   z-index: 10000;

   background: #3f3f3f;
   color: #fff;
 }

@media (max-width: 605px) {
   .kundo-forum-bottom {
     display: none;
   }
 }

Det går att anpassa färger genom att ändra värdena för background och color i koden ovan.

Kod som kopieras in i slutet av sidans kod, precis innan </body> på alla sidor där knappen ska visas:


<a href="{adress}" class="kundo-forum-bottom" target="_blank">
    Vårt forum
</a>

För att länken ska fungera så behöver {adress} ändras till forumets adress, till exempel https://kundo.se/org/kundo

Det är också möjligt att ändra texten från Vårt forum till något annat.

warning Created with Sketch.