Kundo

Vilka typsnitt går att använda i en kunskapsbank?

Uppdaterad

Vill ni återanvända typsnittet från er egen webbplats i Knowledge så finns några tekniska krav för att inbäddningen av typsnittet ska fungera och ge så hög läsbarhet som möjligt.

För att använda typsnittet anges en webbaddress (URL) till typsnittsfilen. Fråga någon ansvarig för er webbplats om denna URL.

Följande format på typsnitt stöds:

  • WOFF, version 1 eller 2 (rekommenderas)
  • OTF
  • TTF

Obs! Formaten OTF, TTF och WOFF2 stöds inte av Internet Explorer. För att garantera stöd för alla webbläsare rekommenderas WOFF.

För bäst läsbarhet är det bra att tänka på:

  • Typsnittet bör ej vara fet eller kursiv.
  • Undvik att använda tunna typsnitt.
  • Undvik att använda ihoptryckta och kompakta typsnitt.

Typsnitt i andra format

Om det typsnitt som ska användas är i ett annat format behöver typsnittsfilen konverteras, exempelvis med Fontsquirrels gratisverktyg.

Så här gör ni

  1. Ta fram en webbadress till det typsnitt som ska användas.
  2. Gå till sidan Utseende för inställningarna till kunskapsbanken.
  3. Under avsnittet Eget typsnitt, ange webbadressern till typsnitt för Rubriker och Brödtext.
warning Created with Sketch.