Kundo

Vilka krav finns på egna ikoner?

Uppdaterad

Vill ni använda egna ikoner för era kategorier i Forum eller Knowledge så finns det några tekniska krav som behöver uppfyllas för att ikonerna ska fungera och se så snygga ut som möjligt.

Ikonerna behöver vara i SVG-format för att säkerställa att de ser bra ut i alla upplösningar. Varje ikon måste tillhandahållas som en separat SVG-fil. SVG-filer som innehåller flera ikoner bredvid varandra fungerar inte.

Ikonerna får bara innehålla vektordata (det går inte att bädda in bitmap/rasterdata med image-taggar i SVG-filerna).

Ikonerna behöver vara enfärgade, eller se bra ut även fast vi ersätter alla färger med en enda färg. Även färgen vit räknas som färg.

Ikonerna bör hålla samma marginaler för bästa resultat.

Ikonerna ska inte innehålla någon bakgrund eftersom detta läggs till automatiskt. Vi kan visa upp dem i forumets profilfärg mot vit bakgrund, eller med med vit färg på en cirkel färgad i forumets profilfärg. Annan färg än profilfärg på cirkeln/ikonen kan ställas in på inställningssidorna.


Det fungerar inte att använda masker för att dölja viss information i SVG-filerna när de ska användas som ikoner, eftersom dessa beräkningar är för komplexa. Se till att sådant som inte ska synas i ikonen inte finns sparat på något sätt i SVG-filen.

Undvik att skapa ikoner med bokstäver, siffror och tecken när det är möjligt. Ikoner är symboler och bör ritas ut.

Ikonerna behöver se bra ut när de visas upp i 24x24 pixlar. De bör alltså inte innehålla alltför små eller för många detaljer.

Innehåller ikonen banor ska de omvandlas till konturlinjer innan ikonen sparas ut till en SVG-fil. Består ikonen av flera olika former ska dessa förenas till en form. Här kan det vara bra att spara en kopia av originalfilen innan ikonerna omvandlas så du alltid kan gå tillbaka och justera om det skulle behövas.


När ikonerna läggs in i systemet rensas otillåten och onödig information bort. Vi ser till så att de anpassar sig till sidans design vad gäller färger. Hör gärna av er med frågor i någon av våra kontaktvägar här nedan om det är något som är oklart!

warning Created with Sketch.