Kundo

Statistik för Kundo Chat

Uppdaterad

I Kundos statistik finns flera sätt att följa upp hur er chatt används: 

  • Hur många chattar ni tagit emot
  • Hur många chattar som har överförts
  • Inkommande per timme
  • Svarstider
  • Taggar
  • Chattassistenten

Hur många chattar har ni tagit emot? 

På statistikens översiktssida kan du bland annat se antalet inkommande konversationer.

En chatt är en konversation, Inkommande konversationer är det antal chattar som ni tagit emot.

Obesvarade chattar är när någon skrivit till er men ingen redaktör har svarat på chatten.

På sidan Konversationer är statistiken mer detaljerad och du kan se antal inkommande och obesvarade chattar för varje dag, vecka eller månad under den valda perioden.

I listan Redaktörernas aktivitet står det hur många chattar som varje redaktör har hanterat.

  1. Mottagna chattar är det antal chattar som en redaktör har varit aktiv i.  Om en chatt överförts manuellt från en redaktör till en annan så finns den chatten med som en mottagen chatt hos båda dessa redaktörer.
  2. Antal missade chattar är de chattar redaktören inte hunnit besvara innan chatten har avslutats eller överförts till någon annan.

OBS! I statistiken inkluderas raderade chattar.

Hur många chattar har överförts?

Ni kan se hur många chattar som överförts, dvs ärendet kunde inte lösas av den första redaktören som chatten hamnat hos. 

På statistikens översiktssida kan du se antalet totala överföringar av chattar under perioden. Det inkluderar både överföringar till en annan redaktör inom samma chattflöde och överföringar till ett annat chattflöde. 

På sidan Konversationer går det att se mellan vilka olika flöden som överföringar gjorts och också hur många överföringar som gjorts mellan redaktörer. 

I exemplet ovan är både chattflödet Coolio support och chattflödet Teknisk support kylskåp valt i kanalväljaren. 15 överföringar har gjorts direkt från en redaktör till en annan redaktör totalt i de båda flödena. Det har också skett 9 överföringar från Coolio support till Teknisk support kylskåp.

Inkommande per timme

På sidan Konversationer i statistiken finns diagrammet Inkommande per timme. Här kan ni se när på dygnet som flest vill chatta med er. 

Det kan vara värdefullt att titta på till exempel när ni funderar på hur ni ska bemanna olika kanaler. 

Svarstider

Ni kan se hur lång tid det tagit för er att svara på chattarna i genomsnitt per dag, vecka eller månad. Det finns också medelsvarstid per redaktör.  Läs mer om väntetider och svarstider

Taggar

Med hjälp av taggar kan ni få bättre koll på vad chattarna som ni hanterar i Kundo handlar om. Läs mer om taggar.

Chattassistenten

På sidan Chattassistenten i statistiken kan ni se hur många som har gått från chattassistenten till ert forum eller kunskapsbank, samt hur många som efter det inte gick vidare till chatt eller skickade ett meddelande. En person som klickar på flera länkar till forumet/kunskapsbanken kommer bara att räknas en gång i statistiken Besök till forum/kunskapsbank.