Kundo

Statistik för Kundo Chat

Uppdaterad

I Kundos statistik finns flera sätt att följa upp hur er chatt används: 

  • Hur många chattar ni tagit emot och hur många ni missat
  • Hur många chattar som har överförts
  • Svarstider
  • Taggar

Hur många chattar har ni tagit emot och missat? 

På statistikens översiktssida kan du bland annat se antalet inkommande konversationer. 

En chatt är en konversation, Inkommande konversationer är det antal chattar som ni tagit emot. 

Obesvarade chattar är när någon skrivit till er men ingen redaktör har svarat på chatten. 

På sidan Konversationer är statistiken mer detaljerad och du kan se antal inkommande och obesvarade chattar  för varje dag, vecka eller månad under den valda perioden. 

OBS! I statistiken inkluderas raderade chattar. 

Hur många chattar har överförts?

Ni kan se hur många chattar som överförts, dvs ärendet kunde inte lösas av den första redaktören som chatten hamnat hos. 

På statistikens översiktssida kan du se antalet totala överföringar av chattar under perioden. Det inkluderar både överföringar till en annan redaktör inom samma chattflöde och överföringar till ett annat chattflöde. 

På sidan Konversationer går det att se mellan vilka olika flöden som överföringar gjorts och också hur många överföringar som gjorts mellan redaktörer. 

I exemplet ovan är både chattflödet Coolio support och chattflödet Teknisk support kylskåp valt i kanalväljaren. 15 överföringar har gjorts direkt från en redaktör till en annan redaktör totalt i de båda flödena. Det har också skett 9 överföringar från Coolio support till Teknisk support kylskåp.

Svarstider

Ni kan se hur lång tid det tagit för er att svara  på chattarna i genomsnitt per dag, vecka eller månad. Det finns också medelsvarstid per redaktör.  Läs mer om väntetider och svarstider

Taggar

Med hjälp av taggar kan ni få bättre koll på vad chattarna som ni hanterar i Kundo handlar om. Läs mer om taggar