Kundo

Sätt upp en egen subdomän för Forum eller Knowledge

Uppdaterad

(Information in English further down on the page)

För att använda en egen subdomän för ert Forum eller Knowledge på Kundo gör du så här:

  • FORUM: Skapa ett CNAME för er valda subdomän (t.ex. forum.erdomän.se) i er DNS som pekar mot kundo.se
  • KNOWLEDGE: Skapa ett CNAME för er valda subdomän (t.ex. faq.erdomän.se) i er DNS som pekar mot knowledge.kundo.se.
  • Det kan ta lite tid (upp till 24 timmar) för DNS-inställningarna att slå igenom.
  • När inställningarna har slagit igenom kommer du till en säkerhetsfels-sida när du surfar till forum.erdomän.se. Kontakta oss då via e-post, så gör vi de sista nödvändiga inställningarna för att sätta upp ett säkerhets-certifikat och peka er nya domän mot rätt forum/kunskapsbank.

Er tidigare adress på Kundo fortsätter att fungera även efter uppsättningen av subdomänen, och skickar all trafik till den nya adressen.

Säkra anslutningar

Vi konfigurerar alla domäner på Kundo att använda säker anslutning (HTTPS). Detta görs som standard utan att du som kund behöver göra någonting.

Har du specifika krav på användandet av HTTPS kan vi också göra mer anpassade lösningar. Detta kan t ex vara om ni vill ha så kallad "Extended Validation" på era certifikat.

Point your own subdomain to the forum or knowledge base

In order to use your own subdomain for your forum or knowledge base at Kundo you need to do the following:

FORUM: Create a CNAME record for you chosen subdomain (example: forum.yourcustomdomain.se) in your DNS settings that points to kundo.se.

KNOWLEDGE: Create a CNAME record for you chosen subdomain (example: faq.yourcustomdomain.se) in your DNS settings that points to knowledge.kundo.se.

It can take up to 24 hours for the DNS settings to take effect. When you see a securityerror page when you go to the new subdomain forum.yourcustomdomain.se, please contact at support@kundo.se and we will make the necessary settings to setup a SSL certificate for your domain and point your new domain to the correct forum/knowledge base.

Your existing URL at Kundo will still work after the subdomain has been setup and will send all requests to the new URL.

Secure Connections

We configure all domains at Kundo to use secure connections with HTTPS. We do this as a standard and you as a customer does not need to do anything.

We are able to do custom solutions as well in case you have specific requirements regarding the usage of HTTPS. This can for example be Extended Validation" on your certificates etc.

Guide taggad med: cname domain domän