Kundo

Peka en egen subdomän mot forumet

Uppdaterad

För att använda en egen subdomän för ert forum på Kundo gör du så här:

  • Skapa ett CNAME för er valda subdomän (t.ex. forum.erdomän.se) i er DNS som pekar mot kundo.se.
  • Det kan ta lite tid (upp till 24 timmar) för DNS-inställningarna att slå igenom. När du kommer till en säkerhetsfels-sida genom att surfa till forum.erdomän.se så kontakta oss via e-post så gör vi de nödvändiga inställningarna för att sätta upp ett certifikat.

Er tidigare adress på Kundo fortsätter att fungera även efter uppsättningen av subdomänen och skickar all trafik till den nya adressen.

Säkra anslutningar

Vi konfigurerar alla domäner på Kundo att använda säker anslutning (HTTPS). Detta görs som standard utan att du som kund behöver göra någonting.

Har du specifika krav på användandet av HTTPS kan vi också göra mer anpassade lösningar. Detta kan t ex vara om ni vill ha så kallad "Extended Validation" på era certifikat.