Kundo

Bättre SEO med Kundo Forum

Uppdaterad

Att Kundo Forum har en positiv påverkan på ett företags SEO beror till stor del på att frågor och svar är grunden i sökmotorsoptimering. Att presentera relevanta frågor och svar för just er målgrupp ökar era chanser att synas på sökmotorer som Google och fånga stora mängder av det informationssök som sker från er målgrupp.

För bättre SEO med Kundo Forum krävs i första hand att det i forumet finns svar på frågor som potentiella kunder ställer och kan tänkas ställa. Det kräver också att man tar hänsyn till hur Google hanterar webbplatser och anpassar sig efter detta. Nedan är några tips som hjälper er att lyckas.

Optimera frågor (sidor) för sökord

Eftersom varje fråga får en unik URL (sida) så ges möjligheten till att optimera dessa sidor mot specifika sökord. Här är några viktiga saker att tänka på.

 • För att sökmotorsoptimera sitt forum bör alla frågor i forumet optimeras mot ett unikt sökord med hjälp av frågeställningen. Sökordet bör vara det ord som är mest relevant för frågan och svaret.
 • Frågeställningen (rubriken) blir både titeln och H1 (huvudrubriken) på sidan, vilka är de två viktigaste SEO-objekten. Ska vara max 65 - 70 tecken och säljande informativ för att vara så informativ som möjligt. Ska innehålla det valda sökordet.
 • Både frågor och svar bör ha sökordet i brödtexten.
 • Använd underrubriker vid längre inlägg.
 • Undvik att publicera identiskt innehåll på flera platser. Om svaret finns i ett annat inlägg eller på er vanliga site så föreslår vi att man hänvisar dit istället för att skriva samma svar på två ställen. struktur-seo

Webbplatsstrukturen 

En webbplats interna länkstruktur påverkar väldigt mycket vilka sidor som prioriteras från ett SEO-perspektiv. Det innebär att länkar som generellt sätt ligger färre klick bort från startsidan är högre prioriterade än de som ligger fler klick bort. För bästa resultat bör det därför alltid finnas en tydlig ingång till ert forum direkt från er startsida. Förutom bättre SEO så blir det enklare för era besökare att hitta all information de behöver på er webbplats.

struktur-web

Bilder

 • Alt-attribut är den viktigaste parametern, den beskriver bilden för Google (och för synskadade) 
 • Filnamnet/URL till bilden är också viktig 
 • Sammanhanget, tex relevant bildtext runt bilden 
 • Sökord ska finnas med i alt-attribut, fil namn och bildtext 
 • Tänk på storlek och kvalitet – undvik allt för tunga bilder

Tips för uppföljning

 • Undersök vilka sidor som har mest trafik (Google Analytics) 
 • Utvärdera vilka frågor som driver trafiken från Google (Google Search Console)
 • Tänk på vad ni arkiverar! Ur ett SEO-perspektiv är det inte bra att arkivera frågor som driver trafik. Men självklart är det inte fel att arkivera frågor som inte längre är relevanta.

Verktyg för uppföljning

Google Analytics

Google Analytics kan visa vilka sidor som driver organisk trafik. Det är ett rekommenderat arbetssätt för att lokalisera vilka sidor (frågor) på forumet som få mest fokus.

Analytics-ID läggs enkelt till på forumets inställningssida.

Google Search Console

Med hjälp av Google Search Console kan man följa upp vilka sökord/söktermer som genererar organisk trafik på, samt se vilken potential som finns till förbättring.

Profil för Forumet skapas direkt i ert konto på Google Search Console

Answer The Public

Gratistjänst som visar vad folk söker efter relaterat till ett visst företag/sida. Kan hjälpa till att fylla på forum med innehåll som är relevant för företagets målgrupp.

Till Answer The Public

Ubersuggest

Ger förslag på olika nyckelord som är relevanta för ett företag/sida. est för de som verkligen vill arbeta proaktivt med att optimera SEO på sitt forum.

Till Ubersuggest 

Olika domän-alternativ för ert Kundo Forum

Subdomänlösningen (kund.kundwebbplats.se) – Passar större företag/organisationer med en webbplats med många starka länkar.

Katalog på Kundo.se (kundo.se/org/kundnamn) – Passar mindre företag med en webbplats med färre länkar till sig som vill kunna dra nytta av Kundos starka länkkraft för att ta goda positioner på Google med kundforumet.

Guide taggad med: kundo forum seo
warning Created with Sketch.