Kundo

Anpassad inloggning (olika alternativ)

Uppdaterad

Vi har flera kunder som av olika anledningar vill begränsa åtkomsten till som forum (Kundo Forum) eller kunskapsbanker (Kundo Knowledge). För att lösa detta kan vi göra en inloggningsintegration som gör att ni får det skydd som ni behöver.

Varje integration kan anpassas för er, men för att ge några exempel:

  • IP-blockering: Tillåt bara besökare från en viss IP-address. Det enda vi behöver från er är de IP-adresser som ska tillåtas.
  • Ett delat lösenord: Alla besökare efterfrågas på ett lösenord, och när det lösenordet har angetts har man fri tillgång på forumet eller kunskapsbanken. Är användbart i de fall där säkerheten inte behöver vara så hög, och det det inte gör så mycket om någon utomstående kommer åt informationen. Det enda vi behöver från er är vilket lösenord vi ska använda.
  • Single-Sign On via OpenID Connect: Användarna loggar in hos er, och blir automatiskt inloggade i Kundo vid besök. Vi har i dagsläget stöd för SSO via OpenID Connect från:
  • Single-Sign On via JWT: Användarna loggar in hos er, och vi frågar ert system inloggningstatus för användaren.
    Det kräver att vi på något sätt kan fråga era system efter inloggningsstatus för en användare, och är typiskt ett IT-projekt på er sida. Vi använder JWT för detta. Här finns mer teknisk information om hur JWT funkar.

Vi tar gärna emot önskemål om det är så att vi saknar ett inloggningsätt som ni önskar använda. Kontakta i så fall er Success Manager eller customer@kundo.se så tas ert önskemål vidare till produktansvariga på Kundo.

warning Created with Sketch.