Kundo

Vidarebefordra epost till er inkorg i Kundo Mail

Uppdaterad

Obs! Särskilda instruktioner för Office 365 från Oktober 2020

Från Oktober 2020 har Microsoft uppdaterat sina säkerhetsinställningar för vidarebefordring av mail till externa mailadresser. Det gör att det finns en risk att era mail inte kommer in i Kundo Mail om ni inte uppdaterar era inställningar.

Vänligen följ denna guide eller se dessa instruktioner från Microsoft för att åtgärda detta med en enkel inställning.


Här nedan finns instruktioner för att vidarebefordra era mail så att de kommer in i Kundo. 

För att få in mail i Kundo behöver ni först vidarebefordra dem från er mailserver till Kundo.

Detta görs enkelt genom att ni vidarebefordrar er egen e-postadress (jobb@lillestad.se) till er nya e-postadress på Kundo (jobb.lillestad.se@mail.kundo.se), som ni hittar under inställningarna för inkorgen. Detta görs normalt av er egna IT-avdelning, exempelvis i Microsoft 365 Admin Center eller Google Suite Admin.

I samband med att ni vidarebefordrar mailen kan ni också välja om ni vill lämna en kopia lokalt på er egen mailserver. Detta kan fungera som en ytterligare backup om ni av någon anledning önskar återgå till ert tidigare sätt att besvara e-post.

När detta är klart kan ni prova att maila er egen e-postadress, och kontrollera att mailet hamnar i er dashboard på Kundo.


Om ni har flera mailadresser som ni vill ska till samma inkorg i Kundo gör ni på samma sätt för dessa. T.ex. om mailen till ansokan@lillestad.se skall hanteras i samma inkorg ska även de vidarebefordras till jobb.lillestad.se@mail.kundo.se

Tänk dock på att avsändaren alltid kommer vara den adress som ni har ställt in i Inkorgsinställningarna i Kundo Mail, dvs jobb@lillestad.se i exemplet.


Forwarding email to your inbox in Kundo Mail

To receive and handle incoming email in Kundo, you must first forward emails to a special adress at Kundo. 

This is performed by your own IT department by forwarding your own email address (jobb@lillestad.se) towards your new email address inside Kundo (jobb.lillestad.se@mail.kundo.se). This is normally done by your IT department, for example in Microsoft Exchange Admin Center or in the Microsoft 365 Admin Center.

While applying the forwarding settings you should consider if your want to leave a local copy of each email on your email server. This can be useful as a backup or transition period, if you would like to revert the process of how you will be answering your emails.

Once the forwarding is set up, send an email to the inbox address to verify that everything is set up correctly and that the incoming email can be seen in Kundo.


If you would like to have multiple addresses that should deliver emails to the same inbox in Kundo, you forward the emails to the same address as before. For example, if the emails to ansokan@lillestad.se should be handled in the same inbox they should also be forwarded to jobb.lillestad.se@mail.kundo.se. 

Note that the sender address in your replies will be the main address you have specified in the settings for the inbox, jobb@lillestad.se in our example.

Guide taggad med: Kundo Mail Mail Vidarebefordring