Kundo

Vidarebefordra epost till er inkorg i Kundo Mail

Uppdaterad

Särskilda instruktioner för Office 365 från Oktober 2020

Från Oktober 2020 har Microsoft uppdaterat sina säkerhetsinställningar för vidarebefordring av mail till externa mailadresser. Det gör att det finns en risk att era mail inte kommer in i Kundo Mail om ni inte uppdaterar era inställningar.

Vänligen följ denna guide eller se dessa instruktioner från Microsoft för att åtgärda detta med en enkel inställning.

Här nedan finns instruktioner för att vidarebefordra era mail så att de kommer in i Kundo. 


För det mesta vill man att kunderna ska maila direkt till er egen e-postadress (t ex jobb@lillestad.se) istället för den längre och krångligare e-postadressen som skapats på Kundo, jobb.lillestad.se@mail.kundo.se i detta exempel. 

Detta görs enkelt genom att ni vidarebefordrar er egen e-postadress (jobb@lillestad.se) till er nya e-postadress på Kundo (jobb.lillestad.se@mail.kundo.se). Detta görs normalt av er egen IT-avdelning. När detta är klart kan du prova att maila er egen e-postadress och mailet ska hamna direkt i er dashboard på Kundo.

Det är viktigt att vidarebefordran sker från er mailserver, exempelvis Microsoft Exchange eller i inställningarna för Office 365.

I samband med att ni vidarebefordrar mailen kan ni också välja om ni vill lämna en kopia lokalt på er egen mailserver. Detta kan fungera som en ytterligare backup om ni av någon anledning önskar återgå till ert tidigare sätt att besvara e-post. 

Om ni har flera mailadresser som ni vill ska till samma inkorg är det samma förfarande för dessa. T ex om ni även vill ha ansokan@lillestad.se i samma inkorg ska även den vidarebefordras till jobb.lillestad.se@mail.kundo.se

Tänk dock på att ni bara kan svara från den adress som ni har ställt in i Inkorgsinställningarna i Kundo Mail.

Forwarding email to your inbox in Kundo Mail

Here you can read about the instructions for forwarding your emails to access them through Kundo.


In most of the cases you would like your customers to email your own email address (example: jobb@lillestad.se) instead of making them use the long and uncomfortable address created for Kundo, jobb.lillestad.se@mail.kundo.se considering this example.

This is easily achieved by forwarding your own email address (jobb@lillestad.se) towards your new email address inside Kundo (jobb.lillestad.se@mail.kundo.se). This is performed by your own IT department. To validate that the settings conducted are working just send an email to your own inbox and you should be able to view it inside of Kundo’s dashboard.

Note the importance of forwarding these emails from your own email server, for example Microsoft Exchange or in the settings for Office 365.

While conducting the forwarding settings you should consider to leave a local copy of each email on your email server. This is very useful as a backup if you of some reason would like to revert the process of how you will be answering your emails.

If you would be having multiple addresses that should deliver emails to the same inbox you will still apply these same settings as above. As an example, if you would like ansokan@lillestad.se in the same inbox as earlier used in the examples, just make it forward emails to jobb.lillestad.se@mail.kundo.se. Note that the reply address will be the one you have used in the settings for Kundo Mail.

Guide taggad med: Kundo Mail Mail Vidarebefordring