Kundo

Uppgradera chat-scriptet

Uppdaterad

Vi har under tidig höst 2017 gått över till ett nytt sätt att bädda in Kundo Chat på webbsidor. Det nya sättet möjliggör för er att ha flera chattflöden på samma sida utan att de ska krocka med varandra. Besökaren kan alltid ta med sig en pågående konversation överallt där ni inkluderar scriptet, men ni kan med visningsregler styra på vilka adresser chattknappen ska synas för respektive flöde. Om det finns flera flöden att välja mellan när chatten startas så får besökaren då välja rätt kanal att starta chatten i.

För att ta del av denna funktion behöver ni uppgradera det script ni bäddar in på era webbsidor. Även ni som bara har ett chattflöde idag behöver göra detta för att chatten ska kunna fortsätta fungera framöver. Här presenterar vi vad ni behöver göra:

Kontrollera visningsreglerna

I samband med att ni aktiverar det nya scriptet kan alla era chattflöden som är inställda för det visas på den aktuella sidan. Om ni bara vill att vissa flöden ska visas på vissa sidor, se till att ställa in det som visningsregler innan ni byter script. Visningsregler finns under "Inställningar > Regler för visning" på respektive chattflöde. Det kan till exempel vara att lägga in ett visst språk på bara den engelska sidan eller att inkludera en säljchatt på en specifik checkout-sida.

När ni gör detta, se också över inställningarna för domäner och säkerhet.

Uppgradera scriptet

På respektive flödes inställningssidor finns fliken Kod att kopiera. Denna är nu uppdaterad med den nya koden. Värt att notera är att den nya koden är likadan för alla era chattflöden.

När ni gör detta är det värt att kontrollera om ni gjort någon anpassning från klientsidan genom att skriva något annat till $kundo_chat-variabeln än flödets slug. I så fall ska de delarna finnas kvar.

Kontrollera med oss på support@kundo.se om du är osäker på vad som ska ändras.

Uppgradera anpassningar

Om ni använder en egen integration på klientsidan kan den behöva anpassas. Fråga oss på supporten om ni är osäkra, och beskriv då er integration.

Ett alternativ är $kundo_chat.start_chat-funktionen. Om den anropas idag startas alltid chatten i det konfigurerade flödet (eller så visar vi ett felmeddelande om att redaktörer saknas). Med nya scriptet finns inget flöde utpekat, och ett anrop till denna funktion kommer visa flödesväljaren om det finns flera flöden att välja på, starta en chatt i det flöde som finns om bara ett flöde är aktivt eller inte göra något alls om inget flöde ska visas på sidan och har redaktörer online. Om ni vill ha kvar det gamla beteendet, skicka då med flödets slug som argument till start_chat.