Kundo

⏯ Statistik och analys med taggar

Uppdaterad

Om ni taggar de ärenden ni hanterar i Kundo finns mycket spännande att se i Kundos statistikverktyg. Ni kan bland annat: 

  • Få en snabb överblick över vilken typ av ärenden ni hanterar i Kundo och vad de handlar om. 
  • Göra mer djupgående analyser av vilka ärenden ni hanterar.
  • Se hur inflödet av en viss typ av ärenden förändrar sig över tid och på så sätt kunna mäta effekten av olika åtgärder.

⏯ Film: Statistikgenomgång
📰 Artikel: Analysera statistiken med hjälp av taggar

Här kan du läsa mer om hur sätter upp en effektiv taggstrategi 


warning Created with Sketch.