Kundo

Statistik för Kundo Social

Uppdaterad

I Kundos statistik kan ni se: 

 • Hur många inlägg och kommentarer som kunder gjort på er Facebooksida och hur många kommentarer era redaktörer skrivit
 • Hur många Messenger-meddelanden som kunder respektive redaktörer skrivit
 • När på dygnet ni har mest aktivitet på er Facebooksida och i Messenger. 

Hur många inlägg och kommentarer som kommit in och skickats

På statistikens översiktssida kan du bland annat se antalet inkommande och utgående konversationer och svar. 

Ett inlägg som gjorts på Facebook räknas som en konversation i Kundo. Varje kommentarer på ett inlägg räknas som ett svar

Inkommande = Nya konversationer från kunder. Alla inlägg och recensioner som kunder gjort på er Facebook-sida. 

Inkommande totalt = Nya konversationer och svar från kunder. Alla inlägg och recensioner som kunder gjort och alla kommentarer som kunder har skrivit på inlägg på er Facebook-sida. 

Ett exempel : 

 • 2 kunder har skrivit inlägg på er Facebook-sida. 
 • 3 kunder har skrivit recensioner på er Facebook-sida. 
 • Kunder har skrivit sammanlagt 15 kommentarer på en annan kunds inlägg/recensioner eller på era egna inlägg.
 • Redaktörer har skrivit sammanlagt 10 kommentarer på en annan kunds inlägg/recension eller på era egna inlägg. 

I statistiken syns detta som: 

 • 5 st Nya konversationer och svar från kunder
 • 20 st Nya konversationer och svar från kunder
 • 10 st Nya konversationer och svar av redaktörer

På sidan Konversationer är statistiken mer detaljerad och du kan se antal inkommande och utgående konversationer och svar för varje dag, vecka eller månad under den valda perioden.

Hur många Messenger-meddelanden som kommit in och skickats

På statistikens översiktssida kan du se antalet inkommande och skickade Messenger-meddelanden.

Inkommande totalt = Nya konversationer och svar från kunder. Alla Messenger-meddelanden som skickats till er. 

Utgående totalt = Nya konversationer och svar av redaktörer. Alla Messenger-meddelanden som en redaktör skickat.

Varje Messenger-meddelande räknas som ett svar i Kundo.

Ett exempel: 

 1. Alice skickar en fråga. 
 2. En redaktör svarar att den måste kolla upp svaret. 
 3. En redaktör återkommer med svaret. 
 4. Alice tackar för svaret. 

I statistiken syns detta som: 

 • 2 st Nya konversationer och svar från kunder
 • 2 st Nya konversationer och svar av redaktörer

På sidan Konversationer är statistiken mer detaljerad och du kan se antal inkommande och utgående svar för varje dag, vecka eller månad under den valda perioden.

Antalet Messenger-konversationer då? 

I Nya konversationer från kunder räknas i dagsläget inte aktivitet i Kundo Social Messenger in. Det beror på att en Messenger-konversation innehåller all historik med en och samma kund. Om en kund hör av sig en andra gång på Messenger men med en helt annan fråga så kommer detta inte att bli en ny konversation. 

Inkommande per timme

På sidan Konversationer i statistiken finns diagrammet Inkommande per timme. Här kan ni se när på dygnet som ni har hög respektive låg aktivitet på er Facebook-sida och Messenger.

Det kan vara värdefullt att titta på till exempel när ni funderar på hur ni ska bemanna olika kanaler.