Kundo

Signaturer i Kundo Mail, så fungerar de

Uppdaterad

Vanligtvis består signaturer av en personlig del och en del som är gemensam för organisationen. Därför är signaturerna i Kundo uppdelade i två delar, en personlig del och en gemensam del. 

Personliga delen

Den personliga delen läggs in under den enskilda redaktörens profil. Här skriver man in det som är specifikt för sig själv, t.ex. namn, titel och ev. direktnummer. 


I den här delen är det också möjligt att lägga in en hälsningsfras t.ex. "Med vänliga hälsningar" så slipper man ange det i mail när man svarar. 

Gemensamma delen

Den gemensamma delen av signaturen hamnar under den personliga delen och innehåller ofta organisationens webbplats, adress och logga. Den skapas via inställningarna för inkorgen.

Hela signaturen

Hela signaturen blir en sammanslagning av den personliga delen och den gemensamma. Den gemensamma delen lägger sig underst hos samtliga redaktörer och den personliga delen ligger strax ovanför och är unik för den enskilda redaktören. 

Signaturen dyker sedan upp i mailen när ni ska skicka mail i Kundo Mail likt nedan: