Kundo

Information om Privacy Shield

Uppdaterad

Som grund till europeisk dataskyddslagstiftning ligger att personuppgifter får lagras inom EU/ESS. Det finns dock möjlighet att överföra personuppgifter till länder utanför EU/ESS när det finns en så kallad adekvat skyddsnivå.

Den 12 juli 2016 fattade EU-kommissionen ett beslut om adekvat skyddsnivå för vissa mottagare av personuppgifter i USA som omfattas av det så kallade Privacy Shield. Beslutet innebär att det är tillåtet att föra över personuppgifter till mottagare i USA som anslutit sig till Privacy Shield. 

Företag i USA som vill ansluta sig till Privacy Shield ska anmäla till det amerikanska handelsministeriet att de följer principerna och handelsministeriet ska upprätta och tillhandahålla en lista över dessa företag.  När ett företag har tagits upp på handelsministeriets Privacy Shield-lista anses företaget ha en adekvat skyddsnivå och det är tillåtet att föra över personuppgifter dit från avsändare i EU-länderna.

Kundo lagrar data inom EU och samt i vissa fall hos aktörer godkända enligt Privacy Shield. Det går att se om ett företaget är godkänt enligt Privacy Shield genom att söka i denna databas.

Privacy Shield ska inte blandas ihop med de så kallade Safe Harbor-principerna som ogiltigförklarades av EU-domstolen i oktober 2015.

Läs mer om Privacy Shield på Datainspektionens hemsida.