Kundo

Policy för innehåll och personuppgifter i Forum & Chat

Uppdaterad

I våra produkter för Forum och Chat finns det en publik policy om hur ni som organisation hanterar personuppgifter och annat innehåll i dessa respektive kanaler.

När ni startar er användning av Kundo är denna policy redan ifylld på ett sätt som stämmer överens med hur Kundos produkter överlag fungerar. Ni måste därför inte anpassa innehållet i policyn om ni inte ser något behov av det.

Om ni vill göra ändringar i policyn så står det er helt fritt att göra det. Policyn ändrar ni i inställningarna för respektive kanal när du är inloggad som redaktör. Kom dock ihåg att policyn inte bör vara i stid med hur Kundos produkter faktiskt fungerar. Ta gärna hjälp av er Success Manager om ni behöver eller maila support@kundo.se