Kundo

Olika filter i Kundos dashboard och hur de fungerar

Uppdaterad

Det finns en hel drös olika filter i Kundos dashboard som ni kan filtrerar era konversationer på. Här är en guide som beskriver vad respektive filter innebär och hur de används. 

Notera att filtreringen sker i den vy du står i, dvs. filterar du i Obesvarat görs filtreringen endast på obesvarade konversationer och görs filtreringen i Senaste Aktivitet så filterar Kundo bland alla era konversationer. 

Olika filter som finns i Kundos dashboard (varje filter är länkad till deras beskrivning längre ner i guiden): 

Besvarad: 

Filtret för besvarad skapar en filtrering för att via upp antingen besvarade konversationer eller obesvarade.

Besvarad - Ja: En filtreraring som visar besvarade konversationer där en redaktör var den senaste som skrev i konversationen
Besvarad- Nej: En filtreraring som visar obesvarade konversarioner där en kund/frågeställare var den senaste som skrev i tråden, här visas både helt nya obesvarade konversationer samt pågående obesvarade konversationer.

Arkiverad:

Obs! Endast för Kundo Forum: Arkiverad-filtret visar upp konversationer som antingen är arkiverade eller ej. En arkiverad konversation i forumet är ej publik och sökbar för besökare, de som kan hitta den är redaktörer som är inloggade, samt frågeställaren som ställt frågan/deltagit i konversationen. 

Arkiverad - Ja: En filtrerings om visar alla arkiverade konversationer.

Arkiverad - Nej: Filtreringen visar alla publika konversationer i ert forum

Tilldelad till

Filtrerar på konversationer tilldelade en specifik redaktör. Väljer du Tilldelad till - Otilldelad så får du fram de konversationer som inte är tilldelade någon. 

Kategori: 

Filtret för kategori är endast tillgängligt i Kundo Forum och filtrerar fram konversationer postade i en viss kategori. 

Har haft aktivitet: 

Filtreringen "har haft aktivitet" visar alla konversationer som har haft någon typ av aktivitet, dvs nytt inkommen konversation, nytt svar i pågående konversation eller svar från redaktör inom den valda tiden. 

T.ex: "Har haft aktivitet -> senaste sex månaderna. Denna filtrering visar alla konversationer som inkommit och/eller fått ett nytt svar (antingen från frågeställare eller redaktör) under de senaste 6 månaderna. 

Notera att denna inte tar hänsyn till sidvisningar

Ingen aktivitet: 

FIltreringen "Ingen aktivitet" filterar fram de konversationer som det inte kommit in något nytt i (antingen helt ny konversation eller svar från redaktör eller frågeställare) under den valda perioden.

T.ex: Ingen aktivitet -> senaste året visar alla konversationer som inte haft någon aktivitet det senaste året, dvs, konversationer äldre än ett år, där det inte kommit in något nytt svar under de senaste 12 månaderna. 

Notera att denna inte tar hänsyn till sidvisningar

Redaktör:

Filtreringen för redaktör tar fram alla konversationer som antingen startats  av en redaktör eller av en frågeställare/kund.

Redaktör -> Ja: Filtrerar fram alla konversationer som en inloggad redaktör startat. 

Redaktör -> nej: Filtrerar fram alla konversationer som startats och skickats in av en frågeställare/kund. 

Denna filtrering är väldigt bra om man t.ex. vill få fram alla egna foruminlägg ni skrivit eller rensa bland alla konversationer där en kund har mailat in ett ärende till er.

Spam: 

Denna filtrering gäller främst för Kundo Mail. Kundo markerar konversationer som den tror är Spam med (spam) efter rubriken på mailkonversationen. Detta filter hjälper er att filtera fram eller bort alla dessa mail. 

Spam -> Markerat som spam: Visar alla konversationer som Kundo tror är spam

Spam -> Markerat som ej spam: Visar alla konversationer som inte markerats som spam

Detta filter kan man använda för att bygga sin egen skräpkorg i Kundo!
Detta under förutsättningarna att ni också använder er automatiska regel för att markera spamet som "kräver ej svar" istället för att radera dem.

  1. Gå till Senaste aktivitet i din dashboard
  2. Klicka på Filterknappen och välj Spam -> Markerat som spam
  3. Spara filtret, nu kommer du ha en snabbknapp till alla spammarkerade mail i din dashboard 

Taggar: 

Filtret för taggar visar alla konversationer taggade med en viss tagg, det går även att kombinera filtreringen för att visa alla konversationer som har två specifika taggar

T.ex: Filtrerar du på taggen #förslag  så visar Kundo alla konversationer som har taggen Förslag

FIlterar du på taggarna: #Förslag #Centrum så kommer Kundo visa alla konversationer som har bägge taggarna. 

Det går även att filterar på Otaggad för att få fram samtliga konversationer som inte har någon tagg. 

Användare: 

Detta filter visar konversationer som en enskild person/epostadress har deltagit i, det kan vara antingen en kund/frågeställare eller en redaktörs adress.

Säker du i filtret för användare på en epostadress så får du fram samtliga konversationer den här personen har deltagit i, t.ex. om du gör en sökning på en kunds epostadress får du fram alla konversationer den personen skickat till er. Gör du en filtrering på en redaktörs epostadress så får du fram alla konversationer den redaktören svarat i, både helt nya konversationer den redaktören starat och såna den svarat i.

Kombinera filter:

Det går även att kombinera filter om du vill förfina din filtrering. T.ex. kan du filtrera på en tagg och en kategori för att se alla konversationer som ligger i en viss kategori och har en viss tagg. 

För att kombinera filter, klicka på det lilla plustecknet i anslutning till filtreringen.