Kundo

Mall för att rapportera ett fel i Kundo

Uppdaterad

Försök att besvara så många av dessa frågor som möjligt så kan vi hjälpa dig snabbare:

  • Vad har hänt? Vad felar? Vad försökte du göra?
  • När hände det? (Så vi kan söka i aktivitetsloggarna)
  • Händer det överallt eller endast i ett mail eller en funktion?
  • Händer det bara för dig eller för kollegor också?
  • Vilken webbläsare använder du? (Chrome, Explorer, Firefox) (Mac eller PC)
  • Länk till plats där det händer
  • Skärmdump på hela skärmen