Kundo

Mall för att rapportera ett fel i Kundo

Uppdaterad

Försök att besvara så många av dessa frågor som möjligt så kan vi hjälpa dig snabbare:


Vad har hänt? Vad felar? Vad försökte du göra?

När hände det? (Så vi kan söka i aktivitetsloggarna)

Händer det överallt eller endast i ett mail eller en funktion?

Händer det bara för dig eller för kollegor också?

Vilken webbläsare använder du? (Chrome, Explorer, Firefox) (Mac eller PC)

Länk till plats där det händer

Skärmdump på hela skärmen