Kundo

⏯ Kundos statistik

Uppdaterad

I Kundos statistik finns flera sätt att följa upp hur er modul används. 

Exempel på statistik: antalet inkomna ärenden och svarstid (detta kan skilja lite beroende på vilken modul just ni har). 

⏯  Genomgång av översiktssidan för Kundos statistik, som förklarar de olika delarna av statistiken (6,5 min)

📰 Artikel: Statistik för Kundo Forum

📰 Artikel: Statistik för Kundo Mail

📰 Artikel: Statistik för Kundo Chat

📰 Artikel: Statistik för Kundo Social

Vill du få statistik för Kundo Knowledge? Kontakta customer@kundo.se så hjälper vi dig.