Kundo

Så arbetar Kundo med införandet av GDPR

Uppdaterad

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft. 

GDPR ökar individens kontroll över hur de egna personuppgifterna används. För Kundo som personuppgiftsbiträde innebär detta främst ökade krav på vissa funktioner som ska stödja detta i vår produkt.

Vad behöver vi som kunder göra?

Ta del av informationen nedan och denna enkla checklista per produkt.

Nytt avtal anpassat till GDPR kommer under våren 2018

Kundo använder idag Almegas standardavtal för molntjänster, version 2014. Detta avtal har kommit i en ny och uppdaterad version anpassad till GDPR. Under våren 2018 skickade vi ut ett kompletterande avtal till alla kunder för att säkerställa att vår relation är reglerad enligt GDPR. För er som blivit kunder efter maj 2018 har ni redan ett GDPR-anpassat avtal.

Hur stödjer Kundo GDPR?

GDPR innebär förvisso en del förändringar men för Kundos produkter blir de inte så stora. Eftersom att Kundo sedan tidigare följde reglerna i dåvarande personuppgiftslagen (PUL) uppfyllde vi redan de viktigaste delarna i den nya lagen. Några av de viktigaste funktionerna som vi som personuppgiftsbiträde ska kunna utföra är:

  • Gallring: Möjlighet att gallra/rensa personuppgifter som ni som kund inte längre önskar lagra. Exakt när och hur gallring ska ske styrs av era avtal med era kunder/användare.
  • Radering: Radering av enskilda och gallrade personuppgifter.
  • Avidentifiering: I den utsträckning data behövs för att föra statistik eller liknande ska personuppgifter avidentifieras så att de inte kan identifiera en enskild individ.
  • Portering: Det ska i relevanta fall vara möjlighet att portera/exportera sina personuppgifter från systemet.

Genom GDPR ställs ökade krav på icke manuellt stöd för att utföra ovanstående funktioner. Baserat på detta har vi på Kundo delat in våra förberedelser för GDPR i tre faser:

Fas 1: Stöd i vår datamodell - Genomförd

Under 2017 arbetade vi med att säkerställa att vår datamodell och datalagring stödjer funktionerna ovan. 

Fas 2: Systemstöd för gallring, radering, avidentifiering och portering - Genomförd

I Kundos samtliga produkter finns nu systemstöd för att automatiskt gallra, radera eller avidentifiera enskilda individers personuppgifter baserat på era önskemål.  Läs mer om inställningarna för detta i vår checklista per produkt.

Fas 3: Externt systemstöd

I en tredje och senare fas planerar vi att införa ett lättillgängligt stöd för er (exempelvis genom ett API) att helt på egen hand automatisera funktionerna ovan i Kundo. Detta kan exempelvis innebära att data automatiskt tas bort i Kundo när den tas bort i andra system hos er. Vi avvaktar just nu avsiktligt med detta arbete i väntan på tydligare direktiv från myndigheter och "best practices" från branschen för hur detta genomförs.

Har du frågor? 

Kontakta Björn Lilja på e-post bjorn@kundo.se eller telefon 0733 952 954.