Kundo

Kategorierna i forumet, så fungerar de

Uppdaterad

Forumets startsida

På startsidan hittar ni era kategorier. Deras namn och ordning önskar ni själva och ni kan när som helst kontakta er customer success manager för att få hjälp att ändra dessa. Vad er success manager också hjälper er med är de små ikonerna som ni hittar framför varje kategori. Är ni intresserade av egna ikoner, så läs gärna vår guide om egna ikoner för kategorier.

Kategorierna kommer att synas på startsidan först då det postas ett inlägg i dessa så att det inte ligger uppe tomma kategorier utan några inlägg. 

Varje kategori kan innehålla hur många inlägg som helst men det är bara fyra stycken inlägg som kommer att synas på startsidan. Det finns två olika alternativ på sortering av vilka fyra inlägg det är som ska synas.

  1. Sortera efter popularitet
    Sorteringen i kategorierna baseras här på popularitet (flest sidvisningar), de inlägg som har flest besök är de inlägg som hamnar överst i respektive kategori. Antalet kommentarer i konversationerna spelar ingen roll även om det ibland kan gå hand i hand om det är många som är engagerade i samma konversation. Anledningen till att det sorteras på det sättet är att de inlägg med flest visningar, är gissningsvis de frågor flest personer undrar över och bör således finnas tillgängliga överst. Hur vi räknar sidvisningar kan du läsa mer om här.

    Det finns också en åldersparameter inbyggd (som ni själva kan ställa in hur känslig den ska vara) som gör att äldre inlägg behöver fler visningar än nya för att helt enkelt göra forumet mer levande. Denna inställning gör ni via inställningar -> Ålder och relevans direkt i Kundo.

  2. Sortera efter datum
    Det finns också möjligheten att istället för att sortera på popularitet välja att sortera konversationerna i kronologisk ordning, så att den nyaste frågan i den kategorin hamnar överst istället. Detta funkar extra bra om man har en kategori man kallar t.ex. "Aktuellt" eller "Senaste nytt", där ni själva kan gå ut med information.

Som regel är kategorin sorterad så som i alternativ ett. Vill man istället att någon kategori ska sorteras kronologiskt kontaktar man sin customer success manager och anger i vilket forum och vilken kategori det är som man vill ändra.

Välj vilket inlägg som ska synas överst

Om det finns ett speciellt inlägg som man vill ska vara en av de fyra stycken som visas på startsidan kan man använda sig av funktionen "Visa överst". Denna funktion prioriteras över den sortering som ni har valt för kategorin.

För att välja ut vilket inlägg som ska visas överst, välj Visa överst i menyn för det inlägget.

Inlägget visas då längst upp i kategorin på forumets startsida och redaktörer ser en ikon bredvid titeln på inlägget.

Om Visa överst väljs för ytterligare ett inlägg kommer nu detta visas allra överst istället. 

Synlig och valbar kategori för besökare

Som standard är alla kategorier synliga på startsidan för besökare så snart det finns inlägg i dom. Det är också standard att besökarna kan välja mellan alla kategorier då dom postar ett inlägg i forumet. Det går dock att ställa in om en kategori ska vara synlig och/eller valbar för besökare. Observera att du som är inloggad som redaktör fortfarande kan välja kategorin när du ska posta en fråga.

Gå till Inställningar -> Formulär för nya inlägg i ert forum. Där kan man välja vilka kategorier som ska synas både i frågeformuläret och på er startsida. Kom ihåg att kategorin endast blir dold från startsidan, den finns alltså kvar med alla inlägg i och går att hitta via sökfunktionen i forumet.